SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je úterý 16. října 2018
Office 365
.

Vloženo : 24.05.2018

Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

Provozní doba autoservisu

Služby motoristům 

V průběhu školních prázdnin
zakázky NEPŘIJÍMÁME !!!

Vloženo : 13.10.2016

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Realizace nového projektu

V letech 2018 a 2019 se na naší škole bude realizovat projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“. Naše škola je hlavním partnerem. Projekt budeme realizovat ve spolupráci s SOŠ Púchov. Projekt je spolufinancován Európským fondom regionálného rozvoja. číst více »

Přiložené soubory:

Projekt - modernizace CNC obrábění

Předmětem projetku je rozšířit a modernizovat stávající pracoviště odborného výcviku a tím vytvořit podmínky pro zkvalitnění výuky počátečního vzdělávání,  s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů.

Přiložené soubory:

Zpracování osobních údajů - GDPR

Osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  tzv. GDPR  (General Data Protection Regulation) - bližší informace ZDE

Pronájem tělocvičny - volná místa

Ve školním roce 2018/2019 nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace o volných místech, cena, ..., sdělí p. Holá - tel. 575 55 018.

Přiložené soubory:

Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín

Zveme všechny zájemce na "Burzu práce a přehlídku středních škol Vsetín" ve dnech 18. - 19. října 2018 do Domu kultury ve Vsetíně.

Přiložené soubory:

PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI - APIV

Zapojili jsme se do pětiletého projektu "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi", realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání. číst více »

Odborná exkurze Úpravna vody Karolinka

Dne 11. 10. 2018 se žáci 3. ročníku obor Instalatér pod vedením Ing. Markéty Čížové zúčastnili odborné exkurze v Úpravně vody Karolinka. Celá akce se zaměřila na technologii úpravy vody od naplnění povrchovými zdroji do jímací přehradní nádrže Stanovnice, po transport vody na úpravnu, její filtraci, dezinfekci a následné dodání do vodovodního řádu. číst více »

„S Erasmem po Evropě 2“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Přípravy projektu „S Erasmem+ po Evropě,  jsou téměř u konce a stážisté i učitelé jsou opět připraveni k odjezdu do německého Chemnitz. číst více »

Výuka žáků ze ZŠ Rokytnice

Dne 9. 10. 2018 proběhla na naši škole výuka dívek a chlapců deváté třídy  základní školy Rokytnice v dílnách u truhlářů na OP Bobrky v rámci projektu rozvoje řemesel , žaky průběh celého dne velmi zaujal a všichni spontánně pracovali na předem navrhnutém  výrobku dle nákresu a to na dřevěném rámečku na fotografie  na konci po dokončení díla  nám společně poděkovali a zatleskali ,výrobek který si sami udělali si odnesli sebou domů. Celý výukový cyklus proběhl ve velmi vstřícné a poklidné atmosféře a všichni byli spokojeni. 

Adaptační kurzy 1. ročníků 2018

V září již tradičně proběhly adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích, a to v termínu 5. - 7. září a 12. – 14. září 2018. Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém okolí. číst více »

Motivační koktejlový kurz

Žáci prvních ročníků oborů Kuchař – číšník a Cukrář se dne 25. 9. 2018 zúčastnili Motivačního koktejlového kurzu na odloučeném pracovišti Bečva. Tato akce Barmanů Zlín měla žáky inspirovat k zdokonalení profese. číst více »

Den Zlínského kraje

Už po druhé jsme se zúčastnili 22. 9. 2018 Dne zlínského kraje v Baťově institutu Zlín. Žáci 2. a 3. ročníku oboru Cukrář, Kamil Červenka, Barbora Machů a Kateřina Kneblová, zde prodávali zdobené perníčky a svatební koláčky. číst více »

Culinary World Cup 2018 opět s účastí cukrářek z SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Studentky Dominika Gutová a Eliška Filgasová jedou reprezentovat školu, region i Českou republiku na mistrovství světa do Lucemburska. Jedná se o studentky s vynikajícím přístupem ke studiu. číst více »

Otevření nově vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku

K příležitosti otevírání nově moderně vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku přizvala tato školka na výpomoc i naše žáky oboru cukrář. číst více »

Návštěva Léskovského údolí

Poslední červnové úterý strávily žákyně  1. ročníku oboru Cukrář, spolu se svými učitelkami odborného výcviku Janou Kotrlovou a Ludmilou Váňovou, v krásném prostředí údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. číst více »

Vsetínsko – púchovské cyklotoulky 2018 - třetí a čtvrtá výprava

V měsíci červnu jsme absolvovali další jízdy na kolech v rámci udržitelnosti úspěšného přeshraničního projektu Vsetínsko-púchovské cyklotoulky.  číst více »

Marian Šuta a Nicola Řeháková – Euro učni 2018

Žáci 3. ročníku oboru Gastronomie Marian Šuta a Nicola Řeháková, stážisté z roku 2016 v Německu, se zapojili do sítě Euro-Učňů (EuroApprentice). V této sítí je zapojených několik zemí např. Německo, Rakousko, Malta, Itálie, Velká Británie, Finsko a mnoho dalších. Úkolem této organizace je zvýšit povědomí o učních, projektu Erasmus+ a celkové zviditelnění Evropské Unie a její práce nejen pro mladé lidi. číst více »

„ S Erasmem po Evropě“

Vážení učitelé a žáci, oznamuji Vám, že naše škola opět získala finanční podporu pro realizaci projektu Erasmus+:   KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“, čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Tento projekt mobility je pokračováním našich mezinárodních aktivit a plánuje spolupráci se dvěma zahraničními partnery,  F+U Sachsen gGmbH v Německu a Tellus Group v Anglii. číst více »

Zdá se vám jednoduché vykonat závěrečnou zkoušku?

Někdo si řekne, že ano.  ALE OPAK JE PRAVDOU.  Délka zkoušky je u oboru Kuchař – číšník tři dny. V těchto dnech žáci připraví pro odbornou komisi dva druhy pokrmů i s přílohou, předvedou svoji zručnost při překládání pokrmu ze stříbrných mís, připraví restauraci na provoz, obslouží hosty a splní vylosovaný složitý úkol.  Závěrem zkoušky je sestavení výseče slavnostní tabule a obhajoba samostatné odborné práce. číst více »

Sladký 1. červen v Novém Hrozenkově

Den dětí strávili žáci druhého ročníku obor Cukrář na exkurzi v Novém Hrozenkově. Zde navštívili Pekárnu Kulčák, jejichž chléb vidívají denně prodávat na náměstí ve Vsetíně. číst více »