SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Úspěchy

« Zpět na seznam úspěchů

Vloženo : 03.04.2013

Tým TME VSETÍN z naší školy se poprvé zúčastní celosvětové soutěže Formule 1 ve školách

Studenti naší školy se do soutěže v letošním školním roce zapojí poprvé. Studenti maturitních oborů mechanik seřizovač a autotronik vytvořili šestičlenný tým a zvolili si týmového manažera. Každý člen týmu má přesně určenou funkci. Pouhé 4 měsíce na přípravu studenti vyvažují tím, že pracují na výrobě modelů a technické dokumentaci i o pololetních a jarních prázdninách. Cíl nemají malý. Chtějí postoupit do celostátního kola mezi deset nejlepších týmů v České republice.

Účastí v projektu se studenti zdokonalí v práci s programy, které se využívají nejen v reálném prostředí formule 1, ale i v automobilovém, leteckém, strojírenském, plastikářském nebo třeba hračkářském průmyslu či medicíně. Studenti se učí zábavnou formou používat IT, fyziku, aerodynamiku, design, reklamu, grafiku, marketing, finanční strategii, komunikaci s medii, vedení týmu a práci v týmu. To vše se učí používat v imaginárním, konkurenčním a vzrušujícím prostředí soutěží.

Úkolem týmu je navrhnout, zkonstruovat, testovat, vyrobit a závodit s modelem formule 1, který je vyroben z balzového dřeva, délky cca 200mm s pohonem CO2. Ke konstrukci, testování modelu a výrobě používá naše škola program SolidWorks CAD/CAM a k výrobě CNC 3 osou frézku VMC 40/8. Znalosti v CAD/CAM systémech umožňuje studentům orientaci v oborech, které mají stále větší význam a to především proto, že cesta od počítačového modelu k fyzickému produktu je dnes velmi aktuální. Projekt studentům umožňuje velmi dobře rozpoznávat možnosti CAD/CAM systémů, jejich aplikace, získat nové zkušenosti při tvorbě digitálních modelů, zpracování NC kódů, konstrukční a projektové činnosti a výrobě navržených modelů na CNC strojích. Součástí soutěží je ústní prezentace, doplněná poměrně rozsáhlou konstrukční dokumentací, kompletní návrh a výroba závodního modelu. Svoji prezentaci musí tým podpořit i vlastní marketingovou identitou, týmovým oblečením, reklamními předměty. Každý tým má vytvořeny své webové stránky . Informace našeho týmu je možno najít na :www.tme.mzf.cz. Významně je hodnocena i stránka schopnost týmu prezentovat svoji činnost a získat sponzory pro nezbytné náklady na soutěž.

Tým TME VSETÍN našel generálního sponzora TES VSETÍN, s.r.o., který s naší školou dlouhodobě spolupracuje a se kterým má škola i v oblasti vzdělávání našich studentů nadstandardní vztahy.

Dalšími významnými sponzory jsou VASMO Vsetín, spol. s r.o., CS Cabot, spol. s r.o., CK Valaška, SolidVision, spol. s r.o., JASY Vsetín, spol. s r.o., PERAD, spol. s r.o.

Naši studenti si velmi váží podpory firem. Bez jejich podpory by nebyli schopni realizovat nákup speciálních nástrojů pro obrábění na CNC strojích, nakupovat nátěrové hmoty, suvenýry, reklamní předměty apod. Dále je neustále potřeba řešit a realizovat inovativní návrhy, jako např. nové zavěšení kol modelů F1, apod. Tým rozvinul spolupráci i na nových technických řešeních s profesionálním týmem závodních modelů ALS Racing, který je našemu týmu velmi cenným technickým poradcem. TME tento tým oslovil a navázal s ním spolupráci prostřednictvím našeho učitele technických předmětů a týmového poradce ing. Jaromíra Třetiny.

Studenti soutěží o zajímavé věcné ceny a vítězný tým světového finále získává praktickou cenu - stipendium na londýnské univerzitě, v oboru „Automobilový inženýr“.


Dne 30. 3. 2013 se náš tým zúčastnil testování soutěžních modelů F1 na Střední škole v Dobrušce. Našim cílem bylo konečně se seznámit se závodní dráhou, chováním našich modelů na dráze a možností porovnat reakční časy jednotlivých členů týmu. Výsledky testování využijeme při semifinálovém kole. Vyzkoušeli jsme si startovací zařízení a rychlost reakce na start.

V průměru nejrychlejších reakčních časů dosahoval Jarda M., na druhém místě byl Jan K. Testovali jsme dvě závodní formule ze čtyř. S chováním modelů jsme byli spokojeni. Ještě něco vylepšíme a těšíme se na semifinálové kolo v Praze 19. - 21. dubna 2013 a celostátní finále 8. června 2013 v Plzni.


Dne 3. dubna 2013 na odloučeném pracovišti školy členové soutěžního týmu před zraky vedení školy a zástupci regionálních médií prezentovali výsledky své dosavadní práce na přípravě k účasti v soutěži.

V rámci setkání se představili jednotliví členové soutěžního týmu a informovali o svých rolích, které zastávají. Každý z účastníků prezentoval svůj přínos na dosavadním průběhu a přípravě na soutěž.

Žáci seznámili s tím, jak se postupně vyvíjel model formule až do poslední soutěžní podoby. Seznámili s problémy, které při výrobě modelů museli překonávat. Dále informovali o tom, co je při vlastním průběhu soutěže v jednotlivých kolech očekává. Vyjádřili velkou osobní zkušenost pro další svůj rozvoj, ať již to byla jednání při ve firmách, při získávání sponzorských darů, či řešení různých konstruktérských či designerských záležitostí. Nemalou roli v týmu hrají rovněž dívky, které zajišťují oblast propagace a publicity, která je nedílnou součástí hodnocení odborné poroty.

Zajímavostí pro přítomné bylo to, že modely, vyrobené z balzového dřeva, dosahují rychlosti až 80 km/hodině.

Žáci obětují přípravě na soutěž veškerý svůj volný čas.

Jednou z podmínek soutěže je vytvoření vlastního webu, kde tým informuje o svých aktivitách. Web týmu naší školy je na: www.tme.mzf.cz .

Žáci vyjádřili velké poděkování vedení školy a všem sponzorům, bez jejichž finanční podpory by se soutěže nemohli zúčastnit. Tým žáků morálně i prakticky podporuje Ing. Jaromíra Třetiny, učitel odborných předmětů naší školy. Za jeho úsilí a snahu, kterou společně s žáky vyvíjí, s cílem dosažení co nejlepšího výsledku v soutěži, mu patří rovněž obrovský dík.