SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 20. září 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Provozní doba autoservisu

Služby motoristům 

V průběhu školních prázdnin
zakázky NEPŘIJÍMÁME !!!

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Úspěchy

« Zpět na seznam úspěchů

Vloženo : 08.06.2010

Soutěž odborných dovedností žáků 1. ročníků - obor Mechanik seřizovač - projekt OV3000

Soutěž odborných dovedností byla určena v rámci projektu OV3000 pro žáky 1. ročníků obor Mechanik seřizovač. Za prvořadý cíl soutěže bylo stanoveno upevnění zájmu žáků o zvolený obor a přispět ke zdokonalení odborných vědomostí a dovedností.

Soutěž odborných dovedností byla určena v rámci projektu OV3000 pro žáky 1. ročníků obor Mechanik seřizovač. Za prvořadý cíl soutěže bylo stanoveno upevnění zájmu žáků o zvolený obor a přispět ke zdokonalení odborných vědomostí a dovedností.
Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahovala písemný test z učiva 1. ročníku a BOZP, kde byla ve 40 otázkách zahrnuta všechna probraná témata.
V praktické části měli žáci za úkol vyrobit vyrážecí klín kuželů podle technické dokumentace rukodělným opracováním. Výrobky byly hodnoceny dle stanovených kritérií, např. dodržení technologického postupu, přesnost a dokonalost provedené úpravy. Žáci byli vyhodnoceni v pořadí podle počtu získaných bodů. Nejlepší soutěžící byli odměněni věcnou cenou.
V celkovém hodnocení byli žáci úspěšnější v teoretické části. Dosažené výsledky v praktické části odpovídaly průměrným výsledkům dosahovaným na odborném výcviku v průběhu prvního ročníku. Nejlepšího výsledku dosáhli Daniel Houdek, Jan Walek a Martin Orság.