SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. dubna 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Model maturitní zkoušky pro rok 2013

Maturitní zkouška ve školním roce 2012/2013 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel (více v záložce Školský zákon a vyhláška).

ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2013 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
nebo
matematika
2–3 povinné zkoušky
- stanovuje RVP/ ředitel školy
max. 2nepovinné zkoušky
- z nabídky: 
cizí jazyk, matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanovuje ředitel školy

Grafické znázornění maturitního modelu 2013:

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP (Rámcového vzdělávacího programu) pro daný obor.

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou.Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2012/2013.  

Další důležité informace k maturitě v roce 2013 naleznete v těchto záložkách:

Další informace:

 • Oficiální stránky nové maturitní zkoušky: www.novamaturita.cz
 • Průvodce přihlašováním k maturitní zkoušce
 • Informace pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ [ » rozbalit celý text « ] UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK

  V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním znevýhodněním, můžete si nadále zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (PUP). Zkouška je potom přímo odvozena od maturitní zkoušky pro žáky bez zdravotního znevýhodnění, uzpůsobeny jsou pouze podmínky pro její konání a případně pro její hodnocení tak, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro každého maturanta bez rozdílu.

  Dle svého handicapu jsou žáci, na základě posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ) zařazeni podle typu postižení / znevýhodnění do jedné ze 4 kategorií (Tělesné postižení, Zrakové postižení, Sluchové postižení, Specifické poruchy učení a ostatní), a podle míry požadovaných uzpůsobení do 3 skupin v rámci těchto kategorií. Na základě začlenění do kategorie a skupiny jsou pak žákům podmínky uzpůsobeny. Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky by však měly korespondovat s dosavadním způsobem výuky žáka ve škole.

  Abyste měli nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musíte se svou přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat řediteli školy do 1. prosince 2012 rovněž platný posudek ŠPZ. Tyto posudky jsou vystavovány speciálně pedagogickými centry nebo pedagogicko-psychologický-mi poradnami. Seznam ŠPZ oprávněných k vystavování posudků lze nalézt např. na adrese www.novamaturita.cz v sekci Maturita bez handicapu.

  Pokud již máte vystavený posudek z dřívějška a chcete si nechat vystavit posudek nový, je důležité stávající posudek vzít do školského poradenského zařízení, kde bude zaevidován a skartován. Jen tak Vám může být vydán posudek nový.
 • Termínová listina MZ a ZZ - podzim 2013
 • Seznam děl ke stažení
 • Organizační zajištění ústních MZ 2013 [ » rozbalit seznam « ]
 • Základní informace k písemným zkouškám SČ MZ

Témata k MZ

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví, ekonomická praxe)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (ekonomika)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

65-41-L/01 Gastronomie

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomie, ekonomika)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

39-41-L/01 Autotronik

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (elektrotechnika a elektronika, autodiagnostika a opravárenství)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

66-41-L/01 Obchodník

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik, účetnictví)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (provoz obchodu, ekonomika)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

64-41-L/51 Podnikání

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (účetnictví)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (management a marketing, ekonomika a podnikání)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)

23-45-L/001 Mechanik seřizovač

Společná část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška (český jazyk a literatura)
2. volitelná zkouška - Cizí jazyk (anglický / německý)
Profilová část maturitní zkoušky 1. Praktická zkouška z odborných předmětů (odborný výcvik)
2. Ústní zkouška z odborných předmětů (strojírenství, technologie)
3. Ústní nepovinná zkouška (matematika)