SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 19. září 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Provozní doba autoservisu

Služby motoristům 

V průběhu školních prázdnin
zakázky NEPŘIJÍMÁME !!!

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

66-41-L/01 Obchodník

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole
Charakteristika oboru: Tento studijní obor zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Studenti zvládnou během studia 2 cizí jazyky. Pracují ve fiktivní firmě, v odborné učebně odborného výcviku a logistiky. Absolventi jsou připraveni dále studovat na vyšších odborných školách nebo mohou pracovat v obchodních firmách. Může se uplatnit v podnikatelské činnosti, ve státní sféře, v řízení obchodních firem, ve společnostech provozujících mezinárodní obchod, v bankovní sféře. Ti nejlepší dokonce mohou samostatně podnikat.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetíČtvrtý
Všeobecně vzdělávací předměty povinné        
Český jazyk a literatura 3 2 3 3
1.cizí jazyk 3 4 4 3
2.cizí jazyk 2 2 2 1
Nauka o společnosti 1 0 1 1
Dějepis 1 1 0 0
Základy přírodních věd 3 1 0 0
Matematika 2 2 2 2
Cvičení z matematiky 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné předměty        
Ekonomika 0 2 2 2
Obchodní provoz 1 1 2 2
Účetnictví 0 2 3 3
Informační technologie 2 2 0 0
Aplikovaná psychologie 0 0 0 1
Management 0 0 0 1
Právní nauka 0 0 0 2
Zbožíznalství 2 2 2 2
Propagace 0 2 0 0
Cestovní ruch 0 0 2 2
Fiktivní firma 0 0 0 1
Komunikace ve službách 1 1 2 2
Odborný výcvik 6 6 6 3
Celkem 29 32 33 34

Odborný výcvik – náplň práce

nácvik pracovních činností spojených s prodejem zboží, orientace na pracovištích, základní balení zboží s výběrem vhodného balícího materiálu, dělení zboží – krájení, porcování a to i s odhadem, komunikace se zákazníky, ovládání pokladny, manipulace se zbožím – objednávka, odběr, přejímka, reklamace, skladování, vystavení dokladu, aranžérské práce, logistika, inventarizace.

Školní vzdělávací program