SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 24. června 2018
Office 365
Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení

Ilustrace vykřičník Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Příjem přihlášek ke studiu je do 28. června 2018, kapacita je volná ve vybraných oborech vzdělávání. Více informací naleznete v přiloženém souboru v sekci "pro uchazeče - přijímací řízení". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 011, 737 648 311 - p. Válková.

Vloženo : 05.05.2017

.

Vloženo : 26.03.2018

Zveřejnění výsledků 1. kola PŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "pro uchazeče" - "přijímací řízení"

Vloženo : 23.04.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

65-41-L/01 Gastronomie

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na vyšší odborné škole, VŠ.
Možnosti uplatnění: možnost podnikání, řízení vlastního restauračního zařízení hotelového a restauračního typu
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – technologická příprava polévek, hotových pokrmů, minutek ze všech druhů jatečních zvířat, ryb, zvěřiny, výrobky studené kuchyně, příprava moučných jídel, příloh, jednoduchá, složitá a slavnostní obsluha, obsluha bontonů a rautů, plesů a společenských večírků,... . Během praxe je možnost získat osvědčení "Barman", při zvláštním kurzu pod vedením odborníků – kurz si hradí žáci sami.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetíČtvrtý
Všeobecně vzdělávací předměty povinné 21,5 21,5 16,5 14,5
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3/2 3/2 3/1 3/1
Německý jazyk 2/3 2/3 1/3 1/3
Seminář z cizího jazyka 1/1 1/1 1/1 1/1
Občanská nauka 1,5 1,5 1 -
Dějepis 1 1 - -
Matematika 2,5 2,5 2,5 2,5
Fyzika 1 1 - -
Chemie 1 - - -
Biologie a ekologie - 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Práce s počítačem 1,5 1,5 1 -
Ekonomika a podnikání 2 2 2 2
Odborné předměty povinné 12,5 13,5 18,5 18,5
Administrativa 1 2 - -
Gastronomický provoz a komunikace 1 - - -
Potraviny a výživa 1 1 1 1
Technologie 2 2 2 2
Stolničení 1,5 1,5 1,5 1,5
Odborný výcvik 6 7 14 14
Celkem povinných hodin 34 35 35 33
Volitelné předměty 0 0 0 2
Cvičení ze společenskovědního základu /
Cvičení z matematiky /
Cvičení z informačních a komunikačních technologií
- - - 2
Celkem 34 35 35 35

za celé studium 5 týdnu odborné praxe ( z toho 2 o prázdninách )

Školní vzdělávací program