SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 18. července 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

64-41-L/51 Podnikání

Délka studia: 2 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška – Maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování možnost pokračování studia na vysoké škole.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – prohloubení a rozšíření znalostí, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy právní jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhý
Povinné předměty základní 31 29
Český jazyk a literatura 3 3
Anglický / Německý jazyk 3 3
Občanská nauka 1(+1) 1
Dějepis 1 1
Matematika 3 3(+1)
Základy přírodních věd 2 1
Tělesná výchova 2 2
Práce s počítačem 2 2(+1)
Ekonomika podniku 3 3
Účetnictví 3 3
Písemná a elektronická komunikace 2 2
Právo 2 1
Management a marketing 2 2
Psychologie 1 1
Chod podniku 1 1
Výběrové předměty 2(-2) 4(-1)
Cvičení z cizího jazyka 2 2
Cvičení ze společenskovědního základu /
Cvičení z matematiky
- 2
Celkem povinných hodin 33 33
Změna uč.plánu MŠMT 3 3

Školní vzdělávací program

64-41-L/51 Podnikání