SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 24. června 2018
Office 365
Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení

Ilustrace vykřičník Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Příjem přihlášek ke studiu je do 28. června 2018, kapacita je volná ve vybraných oborech vzdělávání. Více informací naleznete v přiloženém souboru v sekci "pro uchazeče - přijímací řízení". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 011, 737 648 311 - p. Válková.

Vloženo : 05.05.2017

.

Vloženo : 26.03.2018

Zveřejnění výsledků 1. kola PŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "pro uchazeče" - "přijímací řízení"

Vloženo : 23.04.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na vyšší odborné škole, vysoké škole
Možnosti uplatnění: Absolvent studijního oboru Ekonomika a podnikání najde uplatnění na trhu práce především v oblasti ekonomické sféry, obchodních firmách, ve státní správě, živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Charakteristika oboru: Cílem studijního oboru je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející ekonomiky, bankovnictví, pojišťovnictví, oblasti finančního trhu. Absolventi najdou uplatnění nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesí ve všech sférách ekonomiky státu a mohou se ucházet o studium na vysokých a odborných školách.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetíČtvrtý
Všeobecně vzdělávací předměty povinné 19,5 19,5 14,5 12,5
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk 3 / 2 3 / 2 3 / 1 3 /1
Německý jazyk 2 / 3 2 / 3 1 / 3 1 / 3
Seminář z cizího jazyka 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Občanská nauka 1,5 1,5 1 -
Dějepis 1 1 - -
Fyzika 1 1 - -
Chemie 1 - - -
Biologie a ekologie - 1 - -
Matematika 2,5 2,5 2,5 2,5
Tělesná výchova 2 2 2 2
Práce s počítačem 1,5 1,5 1 -
Odborné předměty 11 12 19 20
Ekonomika 3 3 3 3
Peněžní provoz 3 3 3 3
Účetnictví - 2 3 3
Cvičení z účetnictví - - 2 2
Aplikovaná psychologie - - - 2
Právní nauka - - 1 2
Fiktivní firma - - 2 1
Technika administrativy 2 1 - -
Obchodní korespondence - - 2 1
Ekonomická praxe 3 3 3 3
Celkem povinných hodin 30,5 31,5 33,5 32,5
Volitelné předměty 0 0 0 2
Cvičení ze společenskovědního základu / Cvičení z matematiky / Cvičení z informačních a komunikačních technologií - - - 2
Celkem 30,5 31,5 33,5 34,5

za celé studium 4 týdnu odborné praxe

Ekonomická praxe – náplň práce

  • Kancelářské práce – příjem pošty, její třídění, ovládání kancelářské techniky, práce s penězi – zásady, použití,
  • platební styk s bankou, prodejní činnosti – objednávání, zásobování, odbyt, pokladní systémy, poštovní služby
  • bankovní služby, marketingový výzkum

Školní vzdělávací program

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání