SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je úterý 21. května 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání: denní
   
Zakončení studia: závěrečná zkouška - výuční list
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, délka studia tři roky, znalosti žáků – opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly oprav strojních součástí a jejich montáže, provádění funkční kontroly po provedené opravě, provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních součástí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky (traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Absolvent umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění. Součástí vzdělání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu stanoveném RVP. Škola žákům nehradí zkoušky k získání svářečských průkazů.

Aktuální školní vzdělávací program

41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ v platnosti od 1_9_2018