SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je sobota 17. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání: denní
   
Zakončení studia: závěrečná zkouška - výuční list
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce, délka studia tři roky, znalosti žáků – opravování strojů a zařízení a jejich funkčních celků, provádění demontáže, kontroly oprav strojních součástí a jejich montáže, provádění funkční kontroly po provedené opravě, provádění základních ručních a strojních operací při rozpojování, spojování a opravách strojních součástí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení. Zejména se jedná o energetické prostředky (traktory, nákladní automobily, samojízdné stroje) a pracovní stroje a zařízení používané v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat. Absolvent umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění. Součástí vzdělání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu stanoveném RVP. Škola žákům nehradí zkoušky k získání svářečských průkazů.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetí
VVP 12 11,5 9,5
Český jazyk a literatura 2 2 2
Anglický / Německý jazyk 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 1,5 1,5
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Biologie a ekologie - 1 -
Tělesná výchova 2 1 1
Práce s počítačem 1 1 1
Ekonomika - 1 1
OP 20 23,5 25,5
Strojírenská příprava 2 - -
Zpracování materiálů 2 - -
Zemědělské technologie 1 1 -
Mechanizace zemědělství - 1 3
Motorová vozidla - 2,5 2
Opravárenská technologie - 1,5 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 32 35 35

Školní vzdělávací program