SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 18. července 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

39-41-L/01 Autotronik

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce i dívky, znalosti žáků – odborná terminologie oboru, základní způsoby ručního a strojního zpracování technických materiálů, základní montážní práce, opravy strojních částí automobilů, opravy tekutinových mechanizmů, opravy elektrických a elektronických zařízení, diagnostikování motorových vozidel, jednodušší opravy karoserií automobilů, základní právní normy BOZP a hygienické předpisy při práci. Získání řidičského oprávnění skupiny B,C. Škola žákům nehradí zkoušky k získání řidičského oprávnění.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetíČtvrtý
Všeobecně vzdělávací předměty povinné 19 19 14,5 12,5
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický / Německý jazyk 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Seminář z cizího jazyka 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Občanská nauka 1,5 1,5 1 -
Dějepis 1 1 - -
Matematika 2,5 2,5 2,5 2,5
Fyzika 1,5 1,5 - -
Chemie 1 - - -
Biologie a ekologie - 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Práce s počítačem 1,5 1,5 1 -
Ekonomika 1 1 1 1
Odborné předměty povinné 15 16 20,5 20,5
Technická dokumentace 3 - - -
Strojírenská technologie 2 - - -
Části strojů 2 - - -
Technická mechanika 1 - - -
Elektrotechnika - 2 - -
Elektrické příslušenství - 1 1 1
Elektrická měření - 1 - -
Elektronika - - 1 1
Motorová vozidla - 2 1,5 2,5
Řízení motorových vozidel - 1 2 -
Technologie oprav 1 2 1 2
Odborný výcvik 6 7 14 14
Celkem povinných hodin 34 35 35 33
Volitelné předměty 0 0 0 2
Cvičení ze společenskovědního základu /
Cvičení z matematiky /
Cvičení z informačních a komunikačních technologií
- - - 2
Celkem 34 35 35 35

za celé studium 4 týdny odborné praxe

Školní vzdělávací program

39-41-L/01 Autotronik