SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

36-52-H/01 Instalatér

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: závěrečná zkouška - výuční list
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce, znalosti žáků – montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svařováním, lepením popř. jinými technologiemi a technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace provádění provozních zkoušek a uvádění zařízení do provozu. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu stanoveném RVP. Škola žákům nehradí zkoušky k získání svářečských průkazů.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetí
VVP 12 11,5 9,5
Český jazyk a literatura 2 2 2
Anglický / Německý jazyk 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 1,5 1,5
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Biologie a ekologie - 1 -
Tělesná výchova 2 1 1
Práce s počítačem 1 1 1
Ekonomika - 1 1
OP 23 23,5 25,5
Technické kreslení 1 1 2
Materiály 1,5 - -
Stavební konstrukce - - 1
Instalace vody a kanalizace 1,5 2 2
Vytápění 1,5 2 2
Plynárenství - 1 1
Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5
Celkem 35 35 35

Školní vzdělávací program

36-52-H/01 Instalatér