SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 18. července 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Délka studia: 3 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: závěrečná zkouška - výuční list
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování tříletého studia možnost pokračování v nástavbovém studiu.
Charakteristika oboru: obor je určen pro chlapce a dívky, znalosti žáků – základní ručního zpracování kovů a strojního obrábění, montážní a instalační práce, výroba, montáž a opravy částí elektrických zařízení, elektromontážní práce, výroba, montáž a demontáž elektrických strojů a přístrojů.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetí
VVP 12 11,5 9,5
Český jazyk a literatura 2 2 2
Anglický / Německý jazyk 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 1,5 1,5
Fyzika 1 1 -
Chemie 1 - -
Biologie a ekologie - 1 -
Tělesná výchova 2 1 1
Práce s počítačem 1 1 1
Ekonomika - 1 1
OP 20 23,5 25,5
Technická dokumentace 1 - -
Elektrotechnika 2,5 2 -
Elektrotechnologie 1,5 2 -
Elektronika - 2 -
Elektrická měření - - 2
Silnoproudá zařízení - - 3
Využití elektrické energie - - 3
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem 32 35 35

Školní vzdělávací program

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud