SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 18. července 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Délka studia: 4 roky

Forma vzdělávání: denní
Zakončení studia: maturitní zkouška - maturitní vysvědčení
Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování studia možnost pokračování ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
Charakteristika oboru: obor je určen pro dívky i chlapce, znalosti žáků – řízení, seřizování, obsluha a údržba všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, obsluha a programování výrobních strojů, práce na NC a CNC systémech.

Učební plán

Vyučovací předmětTýdenní dotace vyučovacích hodin ve studijním ročníku
PrvníDruhýTřetíČtvrtý
Všeobecně vzdělávací předměty povinné 19 19 15,5 13,5
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický / Německý jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3
Seminář z cizího jazyka 1/1 1/1 1/1 1/1
Občanská nauka 1,5 1,5 1 -
Dějepis 1 1 - -
Matematika 2,5 2,5 2,5 2,5
Fyzika 1,5 1,5 1 1
Chemie 1 - - -
Biologie a ekologie - 1 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Práce s počítačem 1,5 1,5 1 -
Ekonomika 1 1 1 1
Odborné předměty povinné 14,5 15,5 19,5 19,5
Technická dokumentace 2 2 1,5 1,5
Strojírenská technologie 2 2 - -
Strojnictví 2 2 - -
Technologie 3 3 3 3
Stroje a zařízení - - 1 1
Odborný výcvik 6 7 14 14
Celkem povinných hodin 34 35 35 33
Volitelné předměty 0 0 0 2
Cvičení ze společenskovědního základu /
Cvičení z matematiky /
Cvičení z informačních a komunikačních technologií
- - - 2
Celkem 34 35 35 35

Školní vzdělávací program

23-45-L/01 Mechanik seřizovač