SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 2017073 "Zajištění praktického výcviku v řízení vozidel sk. B, C a T pro žáky SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín". 

ve Vsetíně 13. září 2017

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 2017073

==============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2017/1/01 "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - nátěr střech pavilonů 1-7"

ve Vsetíně 26. července 2017

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2017/1/01 

===============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/004 "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín -lakovací kabina na OP Bobrky"

ve Vsetíně 30. září 2016

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele: 

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878

================================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/2/003 "SOŠ J.Sousedíka Vsetín - nákup soustruhu a frézky"

ve Vsetíně 30. září 2016

Výzva k podání nabídek

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.kdv.cz/profil.php?ic=13643878

 

ZMĚNA č. 1 ze dne 10. října 2016


Výzva k podání nabídek - změna č.1

Specifikace - soustruh

Specifikace - frézka 

Položkový rozpočet

Informace

=================================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/2 - "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - zateplení střech na pavilonech 1-4"

ve Vsetíně 26. září 2016

Výzva k podání nabídek

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací - zateplení střechy na pavilonu 1

Soupis prací - zateplení střechy na pavilonu 2

Soupis prací - zateplení střechy na pavilonu 3

Soupis prací - zateplení střechy na pavilonu 4

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce jsou zveřejněny na profilu zadavatele.


ZMĚNA č. 1  ze dne 4. října 2016

Výzva k podání nabídek 

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 1

Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 2

Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 3

Soupis prací zateplení střechy na pavilonu 4

ve Vsetíně 4. října 2016

===============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2016/02/001  - "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - OP Bečva - Rekonstrukce VZT"

ve Vsetíně 12. července 2016

Výzva k podání nabídek "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - OP Bečva - Rekonstrukce VZT"

Příloha č. 1 - Smlouva o dílo

Kompletní informace a dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/20016/02/001 jsou zveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.kdv.cz/pza_zakazka.php?ic=13643878&id=2344

 

Doplněné informace ze dne 20_7_2016 

Výzva - změna č. 1

Smlouva o dílo - změna č. 1

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

 

===========================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2015/2/02  - "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - výměna výtahu OP Bečva"

ve Vsetíně 14. srpna 2015

=============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. C152853 "Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů"

ve Vsetíně 13. srpna 2015

Výzva k podání nabídek "Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů"

Příloha č. 1a)
Příloha č. 1b)
Příloha č. 1c)
Příloha č. 2)
Příloha č. 3) Čestné prohlášení uchazeče
Příloha č. 3) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalif.předpoladů
Příloha č. 4)

=============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. C152311 "Zakázka na zajištění: 1. zahraničního jazykového kurzu pro učitele; 2. zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky střední školy"

ve Vsetíně 22. července 2015

Výzva k podání nabídek "Zakázka na zajištění: 1. zahraničního jazykového kurzu pro učitele; 2. zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky střední školy"

Příloha č. 1a)
Příloha č. 1b)
Příloha č. 1c)
Příloha č. 2a)
Příloha č. 3) 
Příloha č. 3_1)
Příloha č. 4)

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Oznámení o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

==============================================================================================

 

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. VZ/2015/2/01  "Oprava zdravoinstalace  1 - 4 pavilon"

ve Vsetíně 16. července 2015

Výzva k podání nabídek "Oprava zdravoinstalace 1 - 4 pavilon"

 

==============================================================================================

 

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 151/2014  "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“ - změna ze dne 10. 10. 2014

ve Vsetíně 10. října 2014

Výzva k podání nabídek "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín"

 

=============================================================================================

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 151/2014  "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“.
ve Vsetíně 30. 9. 2014

 

Výzva k podání nabídek "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín"

 

=============================================================================================

 

Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce č. 147/2014  "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín“.
ve Vsetíně 11. 8. 2014

 

Výzva k podání nabídek "Dodávka ICT zařízení do výuky na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín"
Příloha č. 1: Vymezení předmětu veřejné zakázky - text
Příloha č. 1: Vymezení předmětu veřejné zakázky - technická specifikace
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
Příloha č. 3: Položkový rozpočet
Příloha č. 4: Obchodní podmínky (Návrh kupní smlouvy)
Příloha č. 5: Vzor čestného prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů

Doplněné informace dne 18_8_2014
Dodatečné informace 18_8_2014
Příloha č. 1 - Vymezení předmětu VZ - technická specifikace - doplnění 18_8_2014

Doplněné informace dne 20_8_2014 
Dodatečné informace 20_8_2014

Doplněné informace dne 25_8_2014
Dodatečné informace 25_8_2014

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. 147/2014

 

Datum

Název soutěže

Umístění mezi prvními třemi

14. 10. 2015

Mezinárodní soutěž Velké Meziříčí – obor Cukrář

 1. místo

24. 2. 2016

Krajské kolo Soutěž mladých autoopravářů

1. místo

9. 3. 2016

Krajské kolo odborných dovedností (Tesař) – Hledáme mladé technické talenty

2. místo

16. 3. 2016

Krajské kolo odborných dovedností (Zedník) – Hledáme mladé technické talenty

1. místo

17. a 18. 3. 2016

Mezinárodní soutěž – Gastro Kroměříž, Tescoma CUP 2016

stříbrné a bronzové pásmo

9. 4. 2016

Mezinárodní soutěž žáků oboru gastro – Gastro Hradec, Vitana Cup 2016

2. místo

16. 6. 2016

Celostátní soutěž Junior Jogging Cup, Třebíč 2016 a Melounový šampionát Třebíč 2016

1. a 2. místo