SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Žákovský parlament

 

Žákovský parlament 

Parlament by měl pomáhat vytvářet demokratické klima ve škole, rozvíjet zájem o dění kolem sebe a napomáhat k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratické společnosti.

Cílem činnosti žákovského parlamentu (ŽP) je aktivní zapojení žáků do života školy. U nás byl založen v dubnu roku 2013. Nabízí žákům prostor podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí žáky jednat s dospělými, vyslovit, odůvodnit i prosazovat svůj názor.

Jak funguje?

Každá třída všech oborů Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín si zvolí 1 až 2 žáky (zástupce), kteří se budou pravidelně zúčastňovat schůzek parlamentu. Zde zástupci prezentují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potkávají. Přicházejí s různými změnami, nápady a podněty, které by mohly být prospěšné pro všechny žáky. O problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole. Na třídnických hodinách pak informují třídní učitele a spolužáky o činnosti parlamentu, chystaných akcích atd.

 K čemu je dobrý?

  • Žáci se aktivně zapojí do života školy.
  • Rozvíjí v žácích občanské dovednosti.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
  • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.                                                                                                    

Od 22. 10. 2018 má ŽP nové vedení     

 Předseda ŽP          Michal Drcman (2.N)
Rada ŽP
Eliška Bartoňová (1.C), Lucie Buriánková (1.D)
  Štěpán Fojtů (2.AM), Kristýna Gerstbergerová, Táňa Plachtovičová (2.BM),
  Dominik Vaculík (2.F)
  Silvie Polášková (3.BM), Veronika Jurčová (3.C)

 

 

 Garanty ŽP jsou: Mgr. Zuzana Pfeilerová a Mgr. Františka Vyškovská