SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 21. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Povinné informace

Informace zveřejňové o povinném subjektu - základní informace o škole
(v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb. a vyhlášku 442/2006 Sb.)

1. Název školy:                                         Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín   
2. Právní forma: příspěvková organizace
3. Statutární orgán: Mgr. Josef Slovák, ředitel školy
4. Statutární zástupce ředitele: Mgr. Marek Wandrol
  Organizační schéma školy
   
5. Zřizovatel:

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel. +420 577 043 111; htpp://www.kr-zlinsky.cz

6. Adresa: - škola Benátky 1779, 755 01 Vsetín
                  - odloučené pracoviště Školní 1824, 755 01 Vsetín (restaurace Bečva)
                  - odloučené pracoviště            Bobrky 466, 755 01 Vsetín
                  - odloučené pracoviště Družstevní 1646, 755 01 Vsetín
   
7. Kontaktní údaje: 575 755 011 (spojovatelka)
  575 755 020 (sekretariát ředitele)
  575 755 046 (fax)
  TELEFONNÍ SEZNAM - pedagogičtí pracovníci
  TELEFONNÍ SEZNAM
8. Kontaktní osoba: 575 755 020 (Bc. Šárka Bařáková, asistentka ředitele,
barakova.sarka@sosvsetin.cz; 604 238 847
  575 755 011 (Gabriela Válková, asistentka ZŘ,
valkova.gabriela@sosvsetin.cz; 737 648 311
   
9. Kontaktní poštovní adresa:
    (shodná i pro osobní návštěvy)
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779, 755 01  Vsetín
10. Adresa internetové stránky: http://www.sosvsetin.cz
11. ID datové schránky
       

yisqzzi

12. Elektronická adresa školy:
info@sosvsetin.cz
   
13. Bankovní spojení: ČSOB Vsetín - 2676725/0300
      IČ: 13643878
      DIČ: CZ13643878
   
14. Identifikátory organizace:  
      IZO: 013 643 878      Střední škola
      RED IZO: 6000 18 253      Střední škola
      IZO: 110 014 791      Školní jídelna
   
15. Celkové kapacity: 1250 žáků  (škola)
  1300 žáků (školní jídelna)
   
 16. Dokumenty školy:

Zřizovací listina školy
Dodatek č. 1 ke ZL
Dodatek č. 2 ke ZL
Dodatek č. 3 ke ZL
Dodatek č. 4 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL-příloha

Jmenování ředitele školy do funkce
Jmenování ředitele školy -příloha

(další dodatky ZL- viz záložka "Nejdůležitější dokumenty školy")

 17. Formuláře:  Formuláře ke stažení - viz menu "Tiskopisy ke stažení"
 18. Žádosti o informace a další podání:  Žádosti o informace
 19. Opravné prostředky:

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné
podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého
rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván. 

 20. Popisy postupů - návody na řešení
       životních situací:
      

PhDr. Martina Jandorová, školní psycholog, 739 341 386;
jandorova.martina@sosvsetin.cz  

 

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních
školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201

21. Nejdůležitější používané předpisy:

 Správní řád a Školský zákon + další předpisy  

22. Úhrady za poskytování informaci:

 Sazebník za poskytování informací 

23. Výroční zpráva školy:

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

 

 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

 

 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
 Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

 

 24. Rozpočet školy

 Rozpočet provozních nákladů na rok 2017
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu