SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 27. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Povinné informace

Informace zveřejňové o povinném subjektu - základní informace o škole
(v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb. a vyhlášku 442/2006 Sb.)

1. Název školy:                                         Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín   
2. Právní forma: příspěvková organizace
3. Statutární orgán: Mgr. Marek Wandrol, ředitel školy
4. Statutární zástupce ředitele: PaedDr. Bronislava Kudelová, zástupce ředitel 
5. Zřizovatel:

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
tel. +420 577 043 111; htpp://www.kr-zlinsky.cz

6. Adresa: - škola Benátky 1779, 755 01 Vsetín
                  - odloučené pracoviště Školní 1824, 755 01 Vsetín (restaurace Bečva)
                  - odloučené pracoviště            Bobrky 466, 755 01 Vsetín
                  - odloučené pracoviště Družstevní 1646, 755 01 Vsetín
   
7. Kontaktní údaje: 575 755 011 (spojovatelka)
  575 755 020 (sekretariát ředitele)
  575 755 046 (fax)
  TELEFONNÍ SEZNAM - pedagogičtí pracovníci
  TELEFONNÍ SEZNAM
8. Kontaktní osoba: 575 755 011 (Gabriela Válková, asistentka  ředitele a zástupce ředitele pro TV,
valkova.gabriela@sosvsetin.cz; 737 648 311
9. Kontaktní poštovní adresa:
    (shodná i pro osobní návštěvy)
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Benátky 1779, 755 01  Vsetín
10. Adresa internetové stránky: http://www.sosvsetin.cz
11. ID datové schránky

yisqzzi

12. Elektronická adresa školy:
info@sosvsetin.cz
   
13. Bankovní spojení:

ČSOB Vsetín - 2676725/0300

ČSOB Vsetín - 260238322/0300 - pro stravování

      IČ: 13643878
      DIČ: CZ13643878
   
14. Identifikátory organizace:  
      IZO: 013 643 878      Střední škola
      RED IZO: 6000 18 253      Střední škola
      IZO: 110 014 791      Školní jídelna
   
15. Celkové kapacity: 1250 žáků  (škola)
  1300 žáků (školní jídelna)
   
 16. Dokumenty školy:

Zřizovací listina školy
Dodatek č. 1 ke ZL
Dodatek č. 2 ke ZL
Dodatek č. 3 ke ZL
Dodatek č. 4 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL
Dodatek č. 5 ke ZL-příloha

další dodatky umístěny v záložce "Nejdůležitější dokumenty školy"

Jmenování ředitele školy

 17. Formuláře: Formuláře ke stažení - viz menu "Tiskopisy ke stažení"
 18. Žádosti o informace a další podání: Žádosti o informace
 19. Opravné prostředky:

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné
podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u

Krajský úřad Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého
rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván. 

 20. Popisy postupů - návody na řešení
       životních situací:
      

PhDr. Martina Jandorová, školní psycholog, 739 341 386;
jandorova.martina@sosvsetin.cz  

 

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních
školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201

21. Nejdůležitější používané předpisy:

Správní řád a Školský zákon + další předpisy  

22. Úhrady za poskytování informaci:

Sazebník za poskytování informací 

23. Výroční zpráva školy:

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

 

 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

 

 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

 

 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
 Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

 

 24. Rozpočet školy

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem