SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 27. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Historie a charakteristika školy

Dějiny školy začínají rokem 1953 vznikem Střediska praktického vyučování, tehdy pracovních záloh. Později toto středisko přechází pod Pozemní stavby Olomouc n.p..

V roce 1985 vzniká samostatné Střední odborné učiliště stavební.

Se společenskými změnami po roce 1989 došlo k dalším změnám. Učiliště se stalo právním subjektem a změnil se jak název školy na Střední odborné učiliště Vsetín, Turkmenská 1612, tak i struktura oborů, kterým se lze vyučit. K původním čistě stavebním oborům (zedník, tesař, truhlář, instalatér, elektrikář) přibyly obory gastronomie a služeb (kuchař, cukrář, číšník, servírka), čímž se rozšířily možnosti pro učňovský dorost.

Od 1.1.2004 došlo k zásadní změně a to, že se SOU Vsetín, Turkmenská 1612 sloučilo s SOU zemědělským a OU, Záviše Kalandry, Vsetín a vznikl nový subjekt pod názvem: Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Turkmenská 1612.

Od 1.8.2004 došlo ke změně názvu školy z důvodu přestěhování do nové budovy (bývalá ZŠ Rybníky) – nový název Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Vsetín, Benátky 1779. Škola navíc pod sebe pojímá i žáky SOU strojírenského, s.r.o..


Od 1.9.2005 došlo ke změně názvu školy z původního SOU a OU na:
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín. Škole byl přidělen čestný název po významné osobnosti města Vsetína.

 

Od 1.7.2011 došlo ke sloučení se Střední školou obchodu a služeb Vsetín a tím ve vzdělávací nabídce školy přibyly 4 obory – Ekonomika a Podnikání, Obchodník, Prodavač, Krejčí.

 

Svým pojetím je dnes Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, jako, co do počtu žáků a nabízených oborů vzdělávání, jedna z největších odborných škol ve Zlínském kraji, přirozeným střediskem vzdělávání pro celý vsetínský region.

KDO BYL JOSEF SOUSEDÍK  (18. 12. 1894 - 15. 12. 1944)

Josef Sousedík byl geniální vynálezce, významný průmyslník a politik. Osobní přítel Tomáše Bati i Tomáše G. Masaryka. Díky svému neobyčejnému talentu byl přezdíván "Valašský Edison". Za druhé světové války působil jako hlava protinacistického odboje na Vsetínsku. Prezident Beneš Sousedíkovo hrdinství ocenil po válce udělením Československého válečného kříže. V roce 1920 otevřel vlastní závod na výrobu elektromotorů a dalších strojů podle svých patentů. Závod se mnoho let úspěšně rozrůstal, v jednu chvíli zaměstnával více než 350 pracovníků. Josef Sousedík odmítl nabídku zlínského podnikatele Tomáše Bati na vytvoření společného podniku a když se později v důsledku hospodářské krize dostal do potíží, získala jeho podnik v roce 1934 v konkursu společnost Ringhofer-Tatra. Sousedík zde pracoval až do roku 1940 na ředitelském místě. Poté nadále s podnikem spolupracoval, ale v důsledku válečných událostí pouze jako soukromník. Jeho elektrotechnická továrna také sestrojila mnoho komponent známého železničního vozu Slovenská strela.

 

Dřevěné modely vynálezů - Slovenská strela, Elektromobil
Žáci naší školy oboru Truhlář vyrobili pod vedením učitele odborného výcviku Jana Kratiny dřevěné modely dvou vynálezů Josefa Sousedíka - Slovenské strely a Elektromobilu.

         

Udělení pamětní bronzové medaile Prahy 13

Tisková zpráva Městské části Praha

      

Josef Sousedík se dočkal ocenění

Dne 28. října 2016 byl oceněn na Pražském hradě medailí Za hrdinství in memoriam. Ocenění z rukou prezidenta republiky převzal jeho syn Tomáš Sousedík. Slavnostní setkání u této příležitosti proběhlo na vsetínském zámku - informace ZDE

Vydání a křest autobiografické knihy o Josefu Sousedíkovi

V roce 2013 byla vydána autobiografická kniha o životě a tvůrčí činnosti Josefa Sousedíka. Křest knihy proběhl ve Vsetíně i v Praze v Betlémské kapli. 

                 

     

Výstava v Baťově mrakodrapu

U příležitosti 120. výročí narození a 70. výročí úmrtí jsme uspořádali na počest Josefa Sousedíka výstavu v Baťově mrakodrapu v měsících červenci a sprnu 2014. Výstavu zhlédly i syn pana Sousedíka, Tomáš. Při této příležitosti proběhlo i neformální setkání s veřejností a zástupci Zlínského kraje.
Další informace na:
http://www.sosvsetin.cz/index/instalovali-jsme-vystavu-v-quot-batove-mrakodrapu-quot/3/;  
http://www.sosvsetin.cz/index/navsteva-pana-tomase-sousedika-ve-zline/3/

    

Získali jsme elektromotor Josefa Sousedíka 

Stali jsme se vlastníky elektromotoru, který nám nabídl pan Antonín Zelina.
Bližší informace:
  http://www.sosvsetin.cz/index/ziskali-jsme-motor-se-vzpominkou-na-josefa-sousedika/2/

        

Rozhovor - Český rozhlas 

http://www.rozhlas.cz/plus/historie/_zprava/1527191