SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je sobota 23. června 2018
Office 365
Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení

Ilustrace vykřičník Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Příjem přihlášek ke studiu je do 28. června 2018, kapacita je volná ve vybraných oborech vzdělávání. Více informací naleznete v přiloženém souboru v sekci "pro uchazeče - přijímací řízení". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 011, 737 648 311 - p. Válková.

Vloženo : 05.05.2017

.

Vloženo : 26.03.2018

Zveřejnění výsledků 1. kola PŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "pro uchazeče" - "přijímací řízení"

Vloženo : 23.04.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Finanční podpora oborů

 

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje ze dne 4. 6. 2007, č. 0390/R12/07 je ve středních školách Zlínského kraje realizován program „Podpory řemesel v odborném školství“.

V souladu s tímto programem je poskytována žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje.
Toto opatření je uplatněno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů.

 

FIREMNÍ STIPENDIUM PRO STROJAŘE

Strojírenské firmy v regionu trápí stejný problém - nedostatek kvalifikovaných pracovníků, proto v září 2015 vznikla Aliance pro strojírenství ve školství. Je to uskupení významných strojírenských firem v regionu, které vstoupily do spolupráce s naší školou a podílí se na vzdělávání v rámci odborného výcviku a rozhodly se žáky strojírenských oborů Mechanik seřizovač a Obráběč kovů podpořit při studiu i finančně formou stipendia. Žáci mohou získat stipendium při splnění podmínek, daných stipendijním řádem. 

Bližší informace o činnosti Aliance pro strojírenství ve školství můžete získat: 

http://www.sosvsetin.cz/index/aliance-strojirenstvi-pro-skolstvi/1/
http://www.sosvsetin.cz/index/podpisy-byl-stvrzen-vznik-aliance-pro-strojirenstvi-ve-skolstvi/1/
VIDEO - strojírenství 

Stipendijní řád - vzor

Finanční podpora strojírenských oborů - kritéria

Předávání firemního stipendia 

 

Předání finanční podpory strojařům od zástupce ZV Nástroje s.r.o. - I. pololetí šk. roku 2013/2014
Předání finanční podpory strojařům  od zástupce ZV Nástroje s.r.o - II. pololetí šk. roku 2013/2014

Napsali o nás: Jalovec,  Valašský deník 

NOVINKA  od 1. září 2014 

V průběhu školního roku 2014/2015 budeme poskytovat finanční příspěvek žákům 3-letého učebního oboru Truhlář a Elektrikář-silnoproud  dle níže uvedených kritériíí, počínaje žáky prvního ročníku.