SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Finanční podpora oborů

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje

Obory: Obráběč kovů, Nástrojař Instalatér, Tesař, Zedník, Podlahář, Karosář, Truhlář    

 Výše stipendia:

Ročník

Měsíční stipendium

Jednorázové stipendium za vyznamenání

1.

300 Kč

1500 Kč

2.

400 Kč

2500 Kč

3.

500 Kč

3000 Kč

Žáci vybraných učebních oborů mohou získat  za tři roky studia 12000 Kč, s vyznamenáním až 21000 Kč. Podmínky pro vyplacení  finančních příspěvků naleznete na webových stránkách www.zkola.cz a www.burzaskol.cz. Další informace naleznete na www.kr-zlinsky.cz sekce Školství a v brožuře "Kam na školu ve Zlínském kraji".

 

Spolupráce s firmami

V září 2015 vznikla na naší škole „Aliance pro strojírenství ve školství“.  Je to uskupení významných strojírenských firem v regionu, které vstoupily do spolupráce s naší školou a podílí se na vzdělávání v rámci odborného výcviku. Již několik let intenzivně rozvíjíme spolupráci s firmami s cílem zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků o studium řemesel, hlavně technického zaměření. Odborníků a absolventů v této oblasti je na trhu práce akutní nedostatek. Nesmírně si vážíme jakékoliv podpory při vzdělávání žáků na naší škole. Mezi současné nejvýznamnější sociální partnery patří níže uvedení zaměstnavatelé. Formy spolupráce jsou např. finanční podpora oborů formou stipendia, zajištění pomůcek pro výuku, zajištění odborné praxe žáků, odborné stáže pedagogů, odborné exkurze apod.

 

Finanční podpora strojírenských oborů

Obory:   Obráběč kovů, nástrojář   (3leté učební obory)

Hodnotí  se následující předměty:

1.      cizí jazyk
2.      matematika
3.      technologie
4.      odborný výcvik
5.      technická dokumentace

Výše odměny.

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 1,2                  Kč 5.000,-/2. pol. 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 1,6                  Kč 3.000,-/2. pol. 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 2,0                  Kč 2.000,-/2. pol.  

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 2,4                  Kč 1.000,-/2. pol. 

Žáci nesmí být hodnoceni nejen z výše uvedených, ale i ze všech ostatních vyučovacích předmětů, horší známkou než dobrou (3). Ve školním roce 2018 – 2019 budou podle těchto kritérií hodnoceni žáci I. ročníku pouze za výsledky ve 2. pololetí.

Obor:   mechanik seřizovač   (4letý maturitní obor)

Hodnotí  se následující předměty:

1.      cizí jazyk
2.      matematika
3.      technologie
4.      odborný výcvik
5.      technická dokumentace

Výše odměny.

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 1,2                  Kč 5.000,-/2. pol.

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 1,6                  Kč 3.000,-/2. pol.

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 2,0                  Kč 2.000,-/2. pol. 

Průměrný prospěch z vybraných předmětů           do 2,4                  Kč 1.000,-/2. pol.  

Žáci nesmí být hodnoceni nejen z výše uvedených, ale i ze všech ostatních vyučovacích předmětů, horší známkou než dobrou (3). Ve školním roce 2018 – 2019 budou podle těchto kritérií hodnoceni žáci I. ročníku pouze za výsledky ve 2. pololetí

VYPLÁCENÍ STIPENDIÍ - stipendia budou vyplácena jednorázově, a to na konci června 2019 po uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 2018/2019. Na finanční podporu není právní nárok a v případě nedostatku finančních prostředků od sociálních partnerů si poskytovatel vyhrazuje možnost výši uvedených částek finanční podpory úměrně zkrátit, případně její proplácení zcela zrušit.

 

Finanční podpora pro žáky oboru Elektrikář – silnoproud

Kritéria a Výše finanční podpory žákům vybraného oboru vzdělání

1. ročník: Finanční podpora bude proplacena 3 nejlepším žákům příslušného oboru vždy na konci    školního roku (žákům s nejlepším celkovým průměrným prospěchem ze všech vyučovacích předmětů), a to následovně:

1. ročník

1. pololetí

2. pololetí

Žák s 1. nejlepším průměrným prospěchem

-

3000

Žák s 2. nejlepším průměrným prospěchem

-

2000

Žák s 3. nejlepším průměrným prospěchem

-

1000

Žáci 1. ročníku budou dle těchto kritérií podpořeni pouze ve 2. pololetí. Nezbytnou podmínkou pro proplacení uvedené finanční podpory je splnění níže uvedených dalších podmínek pro vyplácení finančního příspěvku žákům.

2. ročník: Finanční podpora bude proplacena 3 nejlepším žákům příslušného oboru vždy na konci klasifikačního období (žákům s nejlepším celkovým průměrným prospěchem ze všech vyučovacích předmětů), a to následovně:

2. ročník

1. pololetí

2. pololetí

Žák s 1. nejlepším průměrným prospěchem

3000

3000

Žák s 2. nejlepším průměrným prospěchem

2000

2000

Žák s 3. nejlepším průměrným prospěchem

1000

1000

Žáci 2. ročníku budou dle těchto kritérií podpořeni v 1. i 2. pololetí. Nezbytnou podmínkou pro proplacení uvedené finanční podpory je splnění níže uvedených dalších podmínek pro vyplácení finančního příspěvku žákům.

3. ročník: Finanční podpora nebude proplácena přímo. Nejlepším žákům uvedeného oboru škola umožní část odborného výcviku absolvovat na smluvních pracovištích školy. Nejlepší žáci oboru Elektrikář tak získají možnost přilepšit si finančně formou produktivní práce v konkrétní firmě a zároveň získají možnost navázat v těchto firmách kontakty pro svoji lepší budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Další podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům

Žák je žákem školy po dobu minimálně 4 měsíců v příslušném klasifikačním období (pololetí). Nemá žádnou neomluvenou absenci za příslušné pololetí. Je na vysvědčení za příslušné pololetí klasifikován ve všech vyučovacích předmětech. Nesmí být na vysvědčení za příslušné pololetí z žádného vyučovacího předmětu hodnocen známkou horší jak dobrý (3). Žák nemá na vysvědčení za příslušné pololetí sníženou známku z chování. Žák není v příslušném pololetí podmíněně vyloučen ze studia.

Vyplácení prospěchového stipendia

  • Třídní učitel ihned po uzavření klasifikace za příslušné pololetí školního roku (pedagogická rada), vypracovává na základě výše uvedených kritérií seznam žáků, kteří mají nárok na prospěchové stipendium, včetně konkrétních finančních částek. Ten pak předkládá řediteli školy jako návrh na udělení finanční podpory.
  • Finanční podpora se vyplácí vždy na konci klasifikačního období (pololetí) v hotovosti
    na základě předloženého seznamu, schváleného ředitelem školy.
  • Na finanční podporu není právní nárok a v případě nedostatku finančních prostředků si poskytovatel vyhrazuje možnost výši uvedených částek finanční podpory úměrně zkrátit, případně její proplácení zcela zrušit.