SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 17.02.2012

Workshop pro sborovnu

Ve středu 15.2.2012 se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků naší školy akce Workshop pro sborovnu. Tato  akce byla realizována v rámci projektu „Školní program krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“ registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/03.0016.
Obsahem 4 hodinového workshopu byly tyto oblasti:
•    Úvod do EVVO, vymezení základních pojmů.
•    Plánování a dokumenty EVVO ve škole.
•    Osvědčené postupy, metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole.
•    Praktické příklady programů a projektů na podporu začlenění EV do školního vzdělávacího programu sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu. Ukázky praktických env. programů, projektů, simulačních her, manuálů, publikací a pomůcek (např. manuál Učíme se v zahradě, Škola pro život II, Dunaj v kufru apod.). Ukázky metodických listů do výuky.
Workshop probíhal za využití metod prezentace, práce ve skupinách, praktické aktivity, diskuse
Akce byla velmi přínosná, neboť pedagogičtí pracovníci získali praktické podklady pro zařazení průřezových témat s environmentální tématikou
Pedagogové kromě osvědčení získali také metodické materiály, výukové a pracovní listy. Neformální vedení akce také pomohlo ke zlepšení vzájemných vztahů  a větší spolupráci mezi pedagogickými pracovníky z různých pracovišť.

Připravila: Ing. Kuběnová