SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 17.02.2012

Workshop pro sborovnu

Ve středu 15.2.2012 se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků naší školy akce Workshop pro sborovnu. Tato  akce byla realizována v rámci projektu „Školní program krok za krokem – další vzdělávání pedagogů při zajišťování EVVO v MŠ, ZŠ a SŠ“ registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/03.0016.
Obsahem 4 hodinového workshopu byly tyto oblasti:
•    Úvod do EVVO, vymezení základních pojmů.
•    Plánování a dokumenty EVVO ve škole.
•    Osvědčené postupy, metody, nástroje a prostředky realizace EVVO ve škole.
•    Praktické příklady programů a projektů na podporu začlenění EV do školního vzdělávacího programu sestaveného na základě Rámcového vzdělávacího programu. Ukázky praktických env. programů, projektů, simulačních her, manuálů, publikací a pomůcek (např. manuál Učíme se v zahradě, Škola pro život II, Dunaj v kufru apod.). Ukázky metodických listů do výuky.
Workshop probíhal za využití metod prezentace, práce ve skupinách, praktické aktivity, diskuse
Akce byla velmi přínosná, neboť pedagogičtí pracovníci získali praktické podklady pro zařazení průřezových témat s environmentální tématikou
Pedagogové kromě osvědčení získali také metodické materiály, výukové a pracovní listy. Neformální vedení akce také pomohlo ke zlepšení vzájemných vztahů  a větší spolupráci mezi pedagogickými pracovníky z různých pracovišť.

Připravila: Ing. Kuběnová