SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 24. června 2018
Office 365
Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení

Ilustrace vykřičník Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Příjem přihlášek ke studiu je do 28. června 2018, kapacita je volná ve vybraných oborech vzdělávání. Více informací naleznete v přiloženém souboru v sekci "pro uchazeče - přijímací řízení". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 011, 737 648 311 - p. Válková.

Vloženo : 05.05.2017

.

Vloženo : 26.03.2018

Zveřejnění výsledků 1. kola PŘ

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "pro uchazeče" - "přijímací řízení"

Vloženo : 23.04.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Termín profesní kvalifikace - elektro

Vloženo : 16.02.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 02.11.2011

Vyhlášení voleb do školké rady

 a) Základní informace o volbách do školské rady
- volby dvou členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty proběhnou vhlavní budově SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779,
- volby dvou členů školské rady volených pedagogickými pracovníky proběhnou na pracovištích jednotlivých úseků školy.

 b) Způsob podávání a náležitosti návrhu na kandidáty na členy školské rady
- návrh kandidáta na člena školské rady může podat kdokoliv ze zákonných zástupců nezletilých žáků, kdokoliv ze zletilých žáků a studentů školy a kdokoliv zpedagogických pracovníků školy,
- návrh musí být podán písemně nejpozději do 22. Listopadu 2011, adresován řediteli školy a musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

· jméno a příjmení kandidáta
· datum narození kandidáta
· bydliště, případně telefon kandidáta
· souhlas kandidáta se svou kandidaturou

c) Termín konání voleb
- volby dvou členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty proběhnou 24. listopadu 2011 od 15.00 do 16.00 vrámci třídních schůzek za 1. čtvrtletí školního roku 2011/2012.
- volby dvou členů školské rady volených pedagogickými pracovníky školy proběhnou na pracovních poradách jednotlivých úseků vprůběhu listopadu a prosince 2011 vtermínech stanovených plánem práce školy, nejpozději však do 7. prosince 2011.

d) Složení volební komise
- předseda Ing. Danuše Wojtoňová – ZŘ pro TV
- členové PaedDr. Bronislava Kudelová – ZŘ pro TV

Helena Mičkalová – ZŘ pro PV

 

ve Vsetíně dne 2011-11-02