SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 18. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Ukončení studia žáků naší školy

Dne 6. června 2017 bylo v prostorách vsetínského zámku slavnostně ukončeno studium maturitních oborů vzdělání Mechanik seřizovač, Autotronik, Gastronomie, Ekonomika a podnikání a nástavbového studia Podnikání. Slavnostního aktu se zúčastnili kromě maturantů také jejich rodiče a prarodiče, pedagogové a zástupci sociálních partnerů. Absolventům k úspěšnému zakončení studia popřál ředitel školy, který zdůraznil kvalitní přípravu žáků na SOŠ J. Sousedíka Vsetín a rovněž význam dalšího vzdělávání pro jejich budoucí profesní dráhu.  

Dne 23. června 2017 proběhlo rovněž v prostorách vsetínského zámku slavnostní ukončení studia žáků učebních oborů. Absolventi 3. ročníků obdrželi od svých třídních učitelů výuční listy, kterými úspěšně zakončili studium na naší škole. Nejlepší z nich byli za svou snahu oceněni drobnými dárky.

Pozvání přijal starosta města Vsetína pan Jiří Růžička, který absolventům poblahopřál k úspěšnému ukončení studia a popřál zdárné vykročení do další životní etapy. Ke gratulacím se přidali ředitel školy, zástupci vedení školy, zástupci sociálních partnerů a učitelé odborného výcviku. Dalším vzácným hostem byl syn významné osobnosti, po níž nese naše škola jméno - pan Tomáš Sousedík. 

O příjemnou atmosféru obou dvou společenských událostí se zasloužila svým kulturním vystoupením absolventka nástavbového studia Podnikání paní Ludmila Pařenicová (zpěv a hra na keyboard).

Věříme, že pro všechny přítomné byly tyto slavnostní události nezapomenutelným společenským zážitkem.

 

(PaedDr. Bronislava Kudelová, zástupkyně ředitele pro TV)

 

 

Více fotografií k nahlédnutí ve FOTOGALERII.