SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

„Staň se na jeden den vysokoškolákem“

Speciální cenu pro vítězný tým věnovala Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s následujícím programem:

-        setkání výherního týmu e zástupcem vedení fakulty Ing. Přemyslem Pálkem, Ph.D. a dalšími lektory university

-        představení oboru Řízení výroby a kvality a Průmyslového inženýrství a vyučované předměty

-        rozhovor se studenty 3. a 5. ročníku

-        ukázka simulací v software Plant Simulation

-        ukázka logistického projektu řešeného studenty ve firmě

-        interaktivní hry zaměřené na štíhlou výrobu

-        návštěva menzy

-        exkurze v univerzitní knihovny a Rektorát UTB 

Velmi oceňujeme kvalitní program, který byl pro nás připraven, a vážíme si toho, že jsme měli možnost se setkat  se zástupcem vedení fakulty - proděkanem pro strategii a propagaci Ing. Přemyslem Pálkem, Ph.D.  dalšími pracovníky. Žáci načerpali mnoho nových poznatků a informací, které jsou jim nyní velmi užitečné, neboť většina ze zúčastněných hodlá navázat po maturitě na studium VŠ. Velmi příjemná byla skutečnost, že se na naši návštěvu pracovníci fakulty opravdu krásně připravili a věnovali nám maximální pozornost - fotografie jsou pro nás milou vzpomínkou.

 Mgr. Františka Vyškovská  - Učitelka odborných předmětů