SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

„ Řemeslo – jako vstupenka do Evropy.“

Projekt Národní agentury Leonardo da Vinci byl zaměřen především na rozšíření vzdělávacích a odborných potřeb těchto studentů učebních oborů a kladl si za cíl zlepšovat kompetence a dovednosti žáků, kteří se účastní počátečního vzdělávání. Žáci na stáži porovnávali způsoby a metody práce v oblasti evropské gastronomie a stavebnictví, získali především praktické dovednosti za využití moderních technologií. Do projektu byli zapojeni žáci, kteří projevují o své řemeslo velký zájem. Účastníci zahraniční praxe získali Certifikát vydaný F+U Sachsen gGmbH v Chemnitz, dále osvědčení Europass – mobility, který by jim měl napomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale také na trhu práce v rámci celé Evropské unie. Studenti si ověřili dovednosti v oblasti společenského chování a seznámili se s historií, kulturou, politikou a ekonomikou sousední země. Tento projekt měl pozitivní vliv na aktivity podporující rovné příležitosti mezi jednotlivými žáky, mezi jejich intelektovými schopnostmi i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Realizace tohoto projektu byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem, neboť absolventi této stáže pronikli do problematiky svého řemesla mnohem hlouběji. Žáci by měli být připraveni účelněji a cíleněji, čímž se významně zkvalitní jejich úroveň především po odborné a praktické stránce. Důležitým přínosem byla taky možnost poznat podmínky vrstevníků a kolegů jiné země, studenti navázali nové kontakty se studenty z Turecka, Číny, Lotyšska, Maďarska, Sýrie, Ománu a dalších zemí.