SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 16.05.2011

Odborní učitelé se zapojili do projektu "Šetrná jízda"

Cílem projektu Energetické agentury Zlínského kraje „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ vzdělávacího programu "Šetrná jízda" akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky.
Cílem projektu Energetické agentury Zlínského kraje „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ vzdělávacího programu "Šetrná jízda" akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky.
Partnerem tohoto projektu je také naše škola a aktivně se do realizace odborných materiálů i prezentací zapojili odborní učitelé Ing. Kuběnová a Mgr. Juřička.
Odborní učitelé naší školy  se také zúčastnili semináře, který se konal 11.5.2011 v prostorách odloučeného pracoviště Restaurace Bečva a probíhal podle předem stanoveného programu:
- historie a současnost nejen automobilové dopravy,
- technologie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon,
- legislativa v dopravě,
- definování energetické třídy automobilu,
- vliv dopravy na ekologickou zátěž,
- zdokonalení řidičských vlastností a dlouhodobé dodržení návyků,
 - praktické cvičení.
V závěru semináře navštívil akci radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Josef Slovák  a  ředitel SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Mgr. Marek Wandrol. Proběhlo zde také informativními setkání s novináři, na kterém Mgr. Josef Slovák informoval o aktualitách plánovaných v oblasti školství.
Odborní učitelé akci hodnotili velmi kladně, protože  byla vedena na vysoké odborné úrovni. Absolvování tohoto semináře  pomohlo k rozšíření výuky odborných předmětů o oblast energetické efektivity a možnosti energetických úspor v dopravě.
Připravili: Ing. Kuběnová, Mgr. Juřička