SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 24. dubna 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 16.05.2011

Odborní učitelé se zapojili do projektu "Šetrná jízda"

Cílem projektu Energetické agentury Zlínského kraje „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ vzdělávacího programu "Šetrná jízda" akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky.
Cílem projektu Energetické agentury Zlínského kraje „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ vzdělávacího programu "Šetrná jízda" akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky.
Partnerem tohoto projektu je také naše škola a aktivně se do realizace odborných materiálů i prezentací zapojili odborní učitelé Ing. Kuběnová a Mgr. Juřička.
Odborní učitelé naší školy  se také zúčastnili semináře, který se konal 11.5.2011 v prostorách odloučeného pracoviště Restaurace Bečva a probíhal podle předem stanoveného programu:
- historie a současnost nejen automobilové dopravy,
- technologie pohonu vozidel od počátku po hybridní pohon,
- legislativa v dopravě,
- definování energetické třídy automobilu,
- vliv dopravy na ekologickou zátěž,
- zdokonalení řidičských vlastností a dlouhodobé dodržení návyků,
 - praktické cvičení.
V závěru semináře navštívil akci radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Mgr. Josef Slovák  a  ředitel SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Mgr. Marek Wandrol. Proběhlo zde také informativními setkání s novináři, na kterém Mgr. Josef Slovák informoval o aktualitách plánovaných v oblasti školství.
Odborní učitelé akci hodnotili velmi kladně, protože  byla vedena na vysoké odborné úrovni. Absolvování tohoto semináře  pomohlo k rozšíření výuky odborných předmětů o oblast energetické efektivity a možnosti energetických úspor v dopravě.
Připravili: Ing. Kuběnová, Mgr. Juřička