SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 27. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Odborná exkurze žáků do Litovle – „Hanáckých Benátek“

Naše první cesta vedla do Loštic, kde jsme navštívili muzeum výroby tvarůžků a seznámili se s historií městečka Loštice, které je součástí Litovelského Pomoraví.

Odborná exkurze pro žáky gastro oborů navazovala na témata probíraná v předmětu Potraviny a výživa a Suroviny. V Lošticích jsme navštívili muzeum, prodejnu tvarůžek a tvarůžkovou cukrárnu.

V muzeu jsme byli seznámeni s historií a výrobou této české speciality. Prohlédli jsme si nástroje a pomůcky, které sloužily původně k této výrobě, byl nám promítnut dokument a slovem nás provázela jedna ze zaměstnankyň firmy a muzea.

Další cesta vedla do Litovle, kde jsme získali zajímavé poznatky z historie i architektury, jako např.,:

  • město založil Přemysl Otakar II.
  • dříve městem protékal mlýnský náhon, nyní pod celým náměstím se stéká 6 říček, z nichž nejznámější je Nečíz
  • Nečíz dříve protékal celým náměstím, ale později se zaklenul a je zpřístupněn pouze jeden vstup
  • starobylá radnice se tyčí do výšky 72 metrů a dominuje celému náměstí
  • kolem starobylé radnice vede uzoučká ulička, kde pod radniční věží ústí Nečíz
  • Litovel byl nejdříve vypleněn Švédy – což připomíná tzv. Švédská deska
  • pak přišly požáry a epidemie moru, která je znázorněna Morovým sloupem v centru náměstí od Václava Rendela
  • v roce 1291 bylo v Litovli 60 várečných domů, na základě čehož bylo Litovli uděleno tzv, Várečné právo a v polovině 18. století byly domy sloučeny a sjednoceny do jednoho pivovaru

V rámci prohlídky města žáci absolvovali obchůzku po památkové zóně Litovle, která začínala u Muzea, jež se nachází v parku - z jedné strany lemovaném městskými hradbami a z druhé strany řekou Moravou.

Pokračovali jsme dál po cestě k třetímu nejstaršímu mostu v ČR, který je založen na 6 pilířích z kamene, nazývá se Svatojánský a je ze 16. století. Prošli jsme kolem Langrova domu, který je nejstarším měšťanským domem v Litovli a prošli jsme půvabnou uličkou Šerhovní, vedoucí podle jednoho z ramen řeky Moravy.

Součástí návštěvy města Litovel byla exkurze do Pivovaru Litovel, kde kde jsme se seznámili s výroba piva.

Výrobou nás provázela vedoucí sládková a výklad byl opravdu velmi odborný. Žáci si mohli prohlédnout prakticky celou výrobu - části varny, spilky, ležácké sudy, filtraci a také expediční prostory, plničku a balírnu.

Celý den byl pro nás nabitý odbornými informacemi a byl pro nás velkým zážitkem a přínosem.

(Ing. Čížová, Mgr. Poláchová, Mgr. Závrzká)