SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 20. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Ocenění pedagogů městem Vsetín

Dne 1. dubna 2019 byl městem Vsetínem oceněn prostřednictvím pana starosty Mgr. Ing. Jiřího Růžičky u příležitosti Dne učitelů pedagogický pracovník naší SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, a to pan Jan Kratina za svoji dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání budoucích truhlářských a tesařských řemeslníků. Jako učitel odborného výcviku pro obor truhlář a tesař pracuje pan Kratina ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín již 18 let a svou práci vykonává svědomitě, s nadstandardním přístupem k žákům a výraznou snahou kreativně obohacovat jejich výuku různými odbornými činnostmi i soutěžemi celostátního významu jako je např. soutěž „Zlaté české ručičky“, nebo i zapojováním se do aktivit místních a regionálních. Pravidelně se s žáky účastní akcí, které prezentují na veřejnosti nápaditost a dovednosti budoucích řemeslníků, což má přínos nejen pro reprezentaci školy, ale i města a regionu. Jedná se o výukové i volnočasové aktivity jako je např. propagace řemesel na Dni Zlínského kraje, Burze práce Vsetín, ale také v mateřských školách u příležitosti Vánoc a Dne dětí, kdy jsou zhotovovány žáky a učitelem hračky pro malé kamarády. Je třeba zmínit i výrobu modelů pro nevidomé občany, které budou umístěny v Technickém muzeu v Kopřivnici, výrobu soutěžních plavidel na  Holešovskou regatu, s nimiž se po řadu let vítězilo. Neméně významná je pravidelná účast na Jonáškově zábavném odpoledni pro onkologicky nemocné děti, kde pro malé pacienty pan Kratina a jeho žáci získali a následně darovali významnou finanční částku prostřednictvím hraček, které vyrobili. Další významnou aktivitou, která zvýšila prestiž pedagogické i nepedagogické práce pana Kratiny a dřevařských oborů v naší škole, bylo zhotovení historických modelů rychlovlaku „Slovenské strely“ a „Sousedíkova elekromobilu“, které jsou vystaveny v pražském Národním technickém muzeu.  Ještě jednou spolu s představiteli města Vsetína gratulujeme našemu panu učiteli k ocenění jeho práce.