SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 19. května 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 17.03.2011

O prázdninách se učili učitelé

O jarních prázdninách byl zahájen specializační kurz pro koordinátory EVVO na základních a středních školách ve Zlínském kraji, který je financován v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Úkolem vyškolených specialistů  – pedagogů bude zkvalitnit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu žáků, kolegů i dalšího personálu svých škol. Což zní příliš učeně, takže půjde o probouzení ekologického cítění, budování pocitů sounáležitostí s přírodou, zamyšlení nad globálními problémy lidstva, ale také tím, jak je můžeme ovlivňovat my, jednotlivci na školách i doma. Naši školu na této akci zastupovala koordinátorka EVVO Ing. Dagmar Kuběnová.

O jarních prázdninách byl zahájen specializační kurz pro koordinátory EVVO na základních a středních školách ve Zlínském kraji, který je financován v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Úkolem vyškolených specialistů  – pedagogů bude zkvalitnit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu žáků, kolegů i dalšího personálu svých škol. Což zní příliš učeně, takže půjde o probouzení ekologického cítění, budování pocitů sounáležitostí s přírodou, zamyšlení nad globálními problémy lidstva, ale také tím, jak je můžeme ovlivňovat my, jednotlivci na školách i doma. Naši školu na této akci zastupovala koordinátorka EVVO Ing. Dagmar Kuběnová.
Kurz bude probíhat v několikadenních modulech v celkovém rozsahu 250 vyučovacích hodin v průběhu roku a půl. Všichni přihlášení mají dnes za sebou 35 hodin náročného vyučování. První modul kurzu, který proběhl ve Vsetíně v hotelu Kamu, byl velmi pestrý a hodně náročný. Už jen to, aby se čtyřiadvacet různých lidí seznámilo, sžilo se, porozumělo si, našlo pravidla pro vzájemnou komunikaci i jednání s lektory a organizátory, je dost velký úkol.
Nicméně ten účastníci zdárně zvládli. Vyslechli například přednášky na téma Význam pobytu dětí v přírodě od pracovníků vsetínského Alceda pod vedením Jaroslava Hlinského, Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny od Jaroslava Hrabce, s Ivou Koutnou zkoumali metodický pokyn MŠMT pro realizaci EVVO ve škole, Jarmila Dupejová jim nastínila historii vývoje EVVO ve Zlínském kraji, ale prožili také mnoho aktivit, které si vyzkoušeli na vlastní kůži. Například s  Martinou Pavlíčkovou ze společnosti pro Fair Trade, s výtvarníkem Martinem Cigáníkem, který je přesvědčil, že příroda a umění k sobě mají hodně blízko atd.

Je zcela nepochybné, že proškolení  má významný přínos také pro domovské školy frekventantů kurzu a zejména žáky těchto škol, díky množství  materiálů, ale i námětů, inspirace a zkušeností, které  účastníci ze školení přinesou.