SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 19. září 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Provozní doba autoservisu

Služby motoristům 

V průběhu školních prázdnin
zakázky NEPŘIJÍMÁME !!!

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Novinky školního poradenského pracoviště

Provoz ŠPP by se dal připodobnit k malé pedagogicko-psychologické poradně fungující přímo ve škole. ŠPP poskytuje odborné pedagogicko-psychologické služby žákům, rodičům a pedagogům. Jeho činnosti jsou zaměřeny na jednotlivce a hlavně na třídní kolektivy. S prvními ročníky se pracuje pravidelně, kdy se snažíme o usnadnění adaptace žáků na nové prostředí a podporujeme rozvoj třídního kolektivu. Rodiče jsou v rámci individuálního informovaného souhlasu seznámeni s veškerými činnostmi ŠPP a na základě tohoto dokumentu se s žáky začíná systematicky pracovat.

Odbornost služeb je zajištěna PhDr. Martinou Jandorovou.

Třídní učitelé se často obracejí na psychologa v případech analýzy klimatu tříd. Intervence se týkají zejména negativních vztahů mezi žáky, diskriminace jednotlivce, podezření na šikanování atd. Práce se třídou je důležitou součástí aktivit školního psychologa a obvykle probíhá v několika etapách. Nejprve psycholog provádí screening (mapování) klimatu školních tříd, aby si vytvořil základní přehled o situaci ve třídách. Na základě výsledků z provedeného diagnostického šetření se odvíjí další činnosti psychologa. V práci se třídou jsou zastoupeny různé typy her, výcviky, ankety, ale také besedy. Besedy jsou součástí různých programů zaměřených na prevenci rizikových a negativních jevů.

Novinkou letošního školního roku je zavedení programu Dopravní psychologie pro všechny třídy vycházejících ročníků. V loňském roce byl tento program směřován pouze na obor Mechanik opravář motorových vozidel a Autotronik, ale jelikož si program získal v 98% hodnocení jako velmi dobrý a dobrý, byl rozšířen na všechny vycházející žáky naší školy. Je potřeba mladé lidi přimět k zamyšlení, co je hlavní příčinou dopravních nehod a jak se mohou na krizových situacích podílet i oni sami. Mladí lidé ve věku od 15 do 30 let nesou zodpovědnost za každou pátou dopravní nehodu způsobenou v Evropské unii.

Pro maturitní ročníky byl letos nově zaveden program Efektivní učenípříprava k maturitě, kde byli studenti seznámeni se zásadami efektivního učení, s možnostmi zvládání stresu a výhodami systematické přípravy k maturitě.

Pro žáky ukončující tříleté obory je připraven Blok kariérového poradenství, který napomáhá ujasnění budoucího směřování našich žáků. Žáci si odpovídají na otázky - Kdo jsem (co nabízím zaměstnavateli)?, - Co chci (jak si představuji budoucí kariéru)?, - Jak to udělám (tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na jednání se zaměstnavatelem).

Závěr roku se blíží, a proto přejeme všem absolventům úspěšný vstup na trh práce.

(PhDr. Martina Jandorová)