SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pondělí 22. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Naši truhláři na soutěži Machři roku

Dne 17. 9. 2013 se žáci naší školy - Tomáš Děckuláček a Vojtěch Šerý zúčastnili celostátní soutěže MACHŘI ROKU 2013. Soutěž pořádala Česká hlava Ostrava a zúčastnilo se jí 22 škol v zastoupení dvoučlenných družstev.

Machři roku je soutěž určená pro žáky 3. ročníků učebního oboru Truhlář a konala se v Ostravě na Masarykově náměstí.

V první fázi proběhla prezentace a uvítací ceremoniál, po kterém následovalo zadání úkolu a předání výkresové dokumentace.

Žáci soutěžili v dvoučlenných družstvech ve výrobě rámků s polodrážkou a šikmou příčkou ze smrkového masivu, spojeného na konstrukční spoj, rohový čep a dlab a přeplátovaný pokos. Příčka byla osazena na jedné straně čep a dlab do polodrážky a druhé straně přeplátovaní.

Naši žáci zvládli zhotovení výrobku dle zadání a dodržení technologického postupu, avšak nedodrželi časový limit, který byl pro zadaný úkol stanoven. Daná kritéria splnily pouze dva soutěžní týmy.

V celkovém pořadí se naše družstvo umístilo na 11. místě z 22 soutěžních družstev. Za toto umístění jim patří poděkování za skvělou reprezentaci školy, jelikož se jednalo o náročnou soutěž s malým časovým prostorem pro dokončení výrobku. Přínosem pro naše žáky bylo vyzkoušet si soutěž takové prestiže na celostátní úrovni. Poděkování patří rovněž učiteli odborné výuky Janu Kratinovi, který žáky na soutěž připravoval a doprovázel.