SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 19. května 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Vloženo : 01.04.2011

Mobilitou budoucích kuchařů k lepšímu uplatnění na trhu práce v EU

Ve dnech 3. - 17. 4. 2011 vycestuje do  Sachsen+U gGmbH v Chemnitz v Německu 6 žáků učebního oboru Kuchař- číšník se svou učitelkou Mgr. F. Vyškovskou.
Ve dnech 3. - 17. 4. 2011 vycestuje do  Sachsen+U gGmbH v Chemnitz v Německu 6 žáků učebního oboru Kuchař- číšník se svou učitelkou Mgr. F. Vyškovskou.
 
Účastníci projektu jsou tito žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru kuchař:
Balejová Eliška
Mikulenková Lucie
Heger Aleš
Hajdová Kristýna
Válek Josef
Kretová Alena
 
Projekt je zaměřen především na rozšíření vzdělávacích a odborných potřeb studentů učebního oboru kuchař. Klade si za cíl zlepšovat kompetence a dovednosti těchto žáků, kteří se účastní počátečního vzdělávání. Projekt je důležitý pro zlepšení především odborných, ale i jazykových dovedností na odborné úrovni, což v konečném důsledku posílí konkurenceschopnost absolventů učebních oborů na trhu práce EU. Žáci budou na stáži porovnávat způsoby a metody práce v oblasti evropské gastronomie, získají především praktické dovednosti při výrobě pokrmů za využití moderních technologií. Naučí se využívat a zpracovávat produkty ekologického zemědělství a Bio potravin. Do projektu jsou zapojeni žáci, kteří projevují o své řemeslo zvýšený zájem. Účastníci zahraniční praxe získají také osvědčení Europass – mobility. Dalším pozitivem je možnost těchto studentů ověřit si dovednosti v oblasti společenského chování a seznámit se s historií, kulturou, politikou a ekonomikou sousední země.
Tento projekt má pozitivní vliv na aktivity podporující rovné příležitosti mezi jednotlivými žáky, mezi jejich intelektovými schopnostmi i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Projekt má pozitivní vliv na vztah k životnímu prostředí, zvyšuje povědomí o ekologickém zemědělství, Bio potravinách, posiluje znalosti v této oblasti u budoucích mladých odborníků v oblasti gastronomie.
Absolventi této stáže proniknou do problematiky kuchařského řemesla mnohem hlouběji. Žáci budou připraveni účelněji a cíleněji, čímž se významně zkvalitní jejich odborná úroveň především po odborné a praktické stránce. Důležitým přínosem bude možnost poznat podmínky vrstevníků a kolegů stejné profese jiné země, naváží nové oficiální i neformální kontakty.

Připravila: Mgr. F. Vyškovská