SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 21. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Krajská soutěž v orbě

Dne 6. 10. 2017 jsme se žáky 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů navštívili  krajskou soutěž v orbě ve Znojmě – Mašovicích. Soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc. Součástí soutěže byla i polní výstava zemědělské techniky. Obě tyto akce pořádala Střední odborná škola Znojmo, na pozemcích Agropodniku Mašovice.

Žáci měli možnost zhlédnout různé techniky orby a nastavení pluhů. Na přilehlých pozemcích probíhaly ukázky způsobů zpracování půdy.

Vystavena byla i nejnovější traktorová technika, včetně strojů pro posklizňovou úpravu půdy.


Měli jsme možnost se podívat, jak taková soutěž probíhá a kdoví...... možná v příštím roce budeme mezi účastníky soutěže.

 

(Zdeněk Vlček, učitel odborného výcviku)