SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 24. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Exkurze do Čistírny odpadních vod ve Vsetíně

Prošli jsme celý čistící proces od nátoku, přes česlovnu, lapač písků, usazovací a dosazovací nádrže, aktivaci, až ke konečnému výtoku vyčištěné vody do řeky Bečvy.

Dále jsme se seznámili s kalovým hospodařením a zajímavým zjištěním pro nás bylo, že kaly, které se ve vyhnívací nádrži uskladňují, vytváří bioplyn, který se spotřebovává na vytápění a ohřev teplé vody pro celou ČOV a přilehlé budovy.

Na závěr celé exkurze jsme se dostali na dispečink, kde jsme viděli, jak celý počítačově řízený komplex funguje, jak se jednotlivé hodnoty provozu aktuálně mění. Dále jsme byli seznámeni s krizovými situacemi, které mohou na čistírně odpadních vod vzniknout.

Celá exkurze byla pro žáky velmi přínosná, zejména proto, že na vlastní oči viděli, co se děje s odpadní vodou a jak celý čistící proces probíhá.

(Ing. M.Čížová)