SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Den prezentací Podnikatelských záměrů

Každý ze studentů seznámil hodnotící komisi ve složení: Mgr. F. Vyškovská, Ing. M. Juříčková a Mgr. F. Kolesnikov se svou plánovanou projektovou činností. Tato obsahovala volbu konkrétního podnikatelského záměru, rozdělení činností a odpovědností spojených s přípravou a realizací projektu. Každý podnikatelský záměr obsahoval základní údaje, stručný popis záměru, SWOT analýzu, průzkum trhu, umístění provozovny, provozní dobu, Logický rámcový přístup, materiálně technické zajištění záměru, personální zajištění – tvorba nových pracovních míst, pracovní smlouvu, definování cílových skupin, analýza rizikových faktorů, vliv záměru na životní prostředí a rovné příležitosti, finanční analýzu záměru a kalkulaci bodu zvratu.

Hodnotící komise přihlížela k volbě metod a způsobů provádění úkolů, teoretické přípravě, zpracování podkladů pro sestavení a kompletaci podnikatelského záměru, ale také k osobní prezentaci každého budoucího mladého podnikatele a jeho vlastní obhajobě.

Studenti představili podnikatelské záměry na velmi zajímavá témata. Např. Jezdecký klub Gama, Knihvazačtví, Výrobu hudebních nástrojů, Suschi Bar, Cukrárnu s kavárnou, Autoservis, Kadeřnické služby, Floristiku a mnoho dalších poutavých témat.

Den prezentací proběhl na vysoké odborné úrovni a přinesl mnoho pozitivních momentů pro studenty i učitele.

(Mgr. F. Vyškovská)