SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 20. září 2018
Office 365
.

Vloženo : 26.03.2018

.

Vloženo : 24.05.2018

Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Provoz našeho autoservisu

Provozní doba autoservisu

Služby motoristům 

V průběhu školních prázdnin
zakázky NEPŘIJÍMÁME !!!

Vloženo : 13.10.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu

Vloženo : 27.04.2018

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Aktuality

« Zpět na seznam aktualit

Den prezentací Podnikatelských záměrů

Každý ze studentů seznámil hodnotící komisi ve složení: Mgr. F. Vyškovská, Ing. M. Juříčková a Mgr. F. Kolesnikov se svou plánovanou projektovou činností. Tato obsahovala volbu konkrétního podnikatelského záměru, rozdělení činností a odpovědností spojených s přípravou a realizací projektu. Každý podnikatelský záměr obsahoval základní údaje, stručný popis záměru, SWOT analýzu, průzkum trhu, umístění provozovny, provozní dobu, Logický rámcový přístup, materiálně technické zajištění záměru, personální zajištění – tvorba nových pracovních míst, pracovní smlouvu, definování cílových skupin, analýza rizikových faktorů, vliv záměru na životní prostředí a rovné příležitosti, finanční analýzu záměru a kalkulaci bodu zvratu.

Hodnotící komise přihlížela k volbě metod a způsobů provádění úkolů, teoretické přípravě, zpracování podkladů pro sestavení a kompletaci podnikatelského záměru, ale také k osobní prezentaci každého budoucího mladého podnikatele a jeho vlastní obhajobě.

Studenti představili podnikatelské záměry na velmi zajímavá témata. Např. Jezdecký klub Gama, Knihvazačtví, Výrobu hudebních nástrojů, Suschi Bar, Cukrárnu s kavárnou, Autoservis, Kadeřnické služby, Floristiku a mnoho dalších poutavých témat.

Den prezentací proběhl na vysoké odborné úrovni a přinesl mnoho pozitivních momentů pro studenty i učitele.

(Mgr. F. Vyškovská)