SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 21. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Žáci ze ZŠ Ohrada a Rokytnice zkoušeli svou zručnost

Dne 21. 3. 2017 nás navštívilo v dílnách na Bobrkách 34 žáků ze ZŠ Ohrada a Rokytnice. Vyzkoušeli si, jak vypadá řemeslo instalatéra, automechanika, strojaře, truhláře a tesaře. Některým žákům a žákyním se líbilo všechno, jiní byli nadšeni z toho, jak se jim dařila konkrétní dovednost v určitém oboru – řezání a svařování trubek u instalatérů, rýsování u strojařů, výroba dřevěných předmětů u truhlářů. Mnohé zajímalo vše kolem aut u autoopravářů. číst více »

Marián Šuta předvedl svůj kuchařský um

Žák 2. ročníku oboru Gastronomie Marián Šuta se dne 16. 3. 2017 zúčastnil 6. ročníku soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie s mezinárodní účastí GASTRO KROMĚŘÍŽ 2017, který byl pořádán pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmana Zlínského kraje – Jiřího Čunka. číst více »

Napsali o nás v Učitelských novinách

V březnovém čísle Učitelských novin jsme si mohli přečíst o našich školních aktivítách v rámci projektu Erasmus+, tj. o zahraničních stážích našich žáků. číst více »

Přiložené soubory:

Zástupce firmy John Guest instalatérům představil novinky

Dne 16. 3. 2017 se na naší škole konala prezentace firmy John Guest za přítomnosti žáků 2. a 3. ročníku oboru Instalatér. Pan Červenka nám představil materiál a komponenty, které se používají pro sanitární a vytápěcí systémy a stropní chlazení. číst více »

Tentokrát naše dílny navštívili žáci ze ZŠ Hovězí a Velké Karlovice

Již podruhé v tomto školním roce přijeli do našich dílen na Bobrkáchžáci dvou základních škol - Hovězí (14 žáků) a Velkých Karlovic (16 žáků) se svými učiteli a s panem ředitelem PaedDr. Karlem Vašutem. Zda se žákům výukový program pracovních činností líbil, na to nám odpověděli po jeho ukončení sami žáci: číst více »

ČAJ O PÁTÉ, KTERÝ NEBYL O PÁTÉ…

Dne 8. 3. 2017 se uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů stážistům oboru Mechanik seřizovač z pracovní stáže v Anglii v rámci projektu Erasmus+. Vše se odehrálo na odloučeném pracovišti Bečva, které nám poskytlo prostory a zázemí. Na stolech nám voněly Muffiny, které nám v rámci přípravy na soutěž a k závěrečným zkouškám napekli Cukráři třídy 3. C pod vedením Bc. J. Londové. číst více »

Slavnostní vyhlášení sportovců okresu Vsetín

V Domě kultury na Vsetíně proběhlo dne 8. 3. 2017 slavnostní vyhlášení úspěšných sportovců okresu. Naše škola byla požádána o zajištění večerního pohoštění. Příprava malého sálu začínala už v dopoledních hodinách, kdy žáci, třídy 2. AM oboru Gastronomie Dominik Hromada, Jaromír Šimara, učitelka odborného výcviku Dana Illková a Mgr. Hana Tydlačková prostřeli rautový stůl, připravili inventář a vše potřebné k večerní akci. číst více »

Připomenutí narození TGM

Město Vsetín a také žáci naší školy tichou vzpomínkou a položením květin uctili 167. výročí narození Tomáše Garigue Masaryka (nar. 7. 3. 1850 v Hodoníně), prvního československého prezidenta, zakladatele svobodného státu Čechů a Slováků.  číst více »

Slavnostní ukončení prací našich žáků a jejich učitelů na OP Bečva

Dne 7. 3. 2017 se sešli k slavnostnímu ukončení prací v prostorách pivnice a přípravné kuchyně na OP Bečva žáci, učitelé odborného výcviku, vedení školy a představitelé spolupracujících firem.  číst více »

Mladí řemeslníci z Karolinky a Halenkova v našich dílnách na Bobrkách

Žáci ze dvou základních škol, z Karolinky a Halenkova,  si přišli k nám do dílen 7. 3. 2017 vyzkoušet své rukodělné dovednosti. Celkem 36 žáků si ve čtyřech skupinách vyzkoušelona dílnách u našich učitelů odborného výcviku svařování plastů u instalatérů, výrobu dřevěných rámečků a kostek u truhlářů, práci s kovem na vrtačkách u obráběčů kovů a pájení u elektrikářů.  číst více »

Žáci ze ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Vsetín - Trávníky v dílnách naší školy

Dne 28. 2. 2017 přijeli do našich dílen žáci osmých tříd ze ZŠ Valašská Polanka (17 žáků) a ZŠ Trávníky (23 žáků).  Nejdříve si žáci prošli celým areálem Bobrky a seznámili se všemi vyučovanými obory. Pak se blíže prakticky věnovali oborům obráběč kovů, elektrikář, truhlář a automechanik. číst více »

Přivezli jsme si nové poznatky z Anglie !!!

V sobotu 25. 2. 2017 jsme se vrátili z pracovní stáže zpět do České Republiky. Stáž proběhla, jako druhá část projektu Erasmus+. Opět jsme byli v přímořském městě Plymouth, na rozhraní anglických hrabství Devon a Cornwall. Plymouth je známý, jako velké přímořské přístavní město. Dominantou města je krásný maják, historická čtvrť Barbican a námořní budovy Royal William Yard.  číst více »

I v letošním roce jsou naši podnikatelé úspěšní a postupují do II. kola soutěže O nejlepší podnikatelský záměr

V září 2016, kdy do lavic nástavbového studia oboru Podnikání 1. N usedali noví žáci, vůbec netušili, co je to podnikatelský záměr a k čemu bude dobrý předmět Projektové řízení. Není tomu ani půl roku a 2 z nich - Adam Sklenář a Klára Kalvosterová budou obhajovat ve druhém kole soutěže Můj I. milion své podnikatelské záměry. O jejich postupu rozhodl vyhlašovatel a organizátor soutěže Technologické inovační centrum a Univerzitou T. Bati ve Zlíně. číst více »

Modelování zvířátek na OP Bečva

Žáci čtvrté třídy Základní školy Vsetín Sychrov nás dne 23. 2. 2017 navštívili na odloučeném pracovišti Bečva, aby se seznámili s cukrářskou prací. V rámci vyučovacího předmětu Pracovní činnost si vyzkoušeli modelování zvířátek, květinek a pohádkových postaviček z mléčné modelovací hmoty.  číst více »

Ocenění nejlepších sportovců městem Vsetín

Při příležitosti ocenění nejlepších sportovců města Vsetína dne 22.02,2017 na Maštaliskách, Horní město zajišťovala naše škola občerstvení v podobě rautu. Této akce se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru Kuchař – číšník ve složení Silvie Kašparová, Jarmil Kocůrková a David Zapalač od pedagogickým  dohledem Mgr. Hany Tydlačkové a Jitky Maňákové.   číst více »

Nové CNC stroje zlepší praktické dovednosti našich strojařů

Do našich dílen praktického vyučování na Bobrkách byly pořízeny dva nové výukové CNC obráběcí stroje Rakouské firmy Emco, a to CNC frézka EMCO CONCEPT MILL 55 a  CNC soustruh EMCO CONCEPT TURN 60. V rámci softwarového vybavení umožní nové stroje výuku základům v programovacím jazyce „HEIDENHAIN“, „SINUMERIC“ a  „FANUC“, které jsou nejčastěji používané ve strojírenských firmách. číst více »

Projekt "ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI"

„ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI"  (CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011) je projekt, realizovaný Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ve Zlíně. Od 1. 3. 2017 se i naše škola zapojila do tohoto projektu. číst více »

Návštěva žáků ze ZŠ Integra Vsetín a ZŠ Jablůnka v dílnách na Bobrkách

V rámci udržitelnosti projektu Centra vzdělávání nás dne 21. 2. 2017 navštívili v dílnách na Bobrkách žáci ze ZŠ Integra Vsetín a Jablůnka. 39 žáků si vyzkoušelo řemesla, která se na naší škole vyučují. číst více »

Žáci ZŠ v dílnách naší školy již podruhé v tomto školním roce

Dne 7. 2. 2017 přijelo na Bobrky 13 sedmáků a 13 osmáků ze ZŠ Luh a Sychrov se svými učiteli. Vyzkoušeli si co obnáší práce automechanika, truhláře, obráběče kovů i instalatéra. Všem se výuka praktických činností moc líbila, žáci ji hodnotili jako „super“.  číst více »

Lyžařský a snowboardový kurz

Od pondělí 30. 1. do pátku 3. 2. 2017 proběhl ve Ski areálu SYNOT Kyčerka  ve Velkých Karlovicích lyžařský a snowboardový kurz. Kurzu se zúčastnilo 25 žáků školy, kteří si pod vedením učitelů tělesné výchovy Mgr. Jiřího Martince, Mgr. Libora Vakrčky a Mgr. Marka Wandrola zlepšovali své lyžařské a snowboardové dovednosti. číst více »