SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Návštěva Distilleries Rudolf Jelínek

Přípravu k závěrečným zkouškám oboru Kuchař – číšník zahájili žáci třídy 3. D a 3. AM exkurzí do Distilleries Rudolf Jelínek ve Vizovicích. číst více »

Sponzorský dar od firmy - Kovar a.s., Leskovec

Sponzorský dar 10 000 Kč od firmy "Kovar a.s., Leskovec", na rozvoj technických oborů pro opraváře zemědělských strojů, byl použit na nákup "aku nářadí", které bude využíváno při  zámečnických pracích, opravách a údržbě techniky. Děkujeme vedení společnosti učitel OV Vlček Zdeněk  

Instalatéři na exkurzi v Technickém parku ve Vítkovicích

Dne 17. 10. 2018 se žáci učebního oboru Instalatér- I2, I1 zúčastnili exkurze v technickém parku Vítkovických železáren. Jeli jsme vlakem a cesta probíhala v klidu a pohodě. Exkurze začala v infocentru, kde na nás čekala průvodkyně a kde jsme dostali pracovní přilby, byli jsme poučeni a exkurze mohla začít. Vše se točilo kolem výroby surového železa a budov v areálu Vítkovických železáren. Vyjeli jsme skipovým výtahem, který dříve dopravoval vsázku do vysoké pece, a dostali se do nástavby vysoké pece- Bolt tower, která slouží jako vyhlídka na Důl Hlubina a prostor Vítkovických železáren, včetně koksovny, cooperů, plynojemu a vodojemu. číst více »

Odborná exkurze Úpravna vody Karolinka

Dne 11. 10. 2018 se žáci 3. ročníku obor Instalatér pod vedením Ing. Markéty Čížové zúčastnili odborné exkurze v Úpravně vody Karolinka. Celá akce se zaměřila na technologii úpravy vody od naplnění povrchovými zdroji do jímací přehradní nádrže Stanovnice, po transport vody na úpravnu, její filtraci, dezinfekci a následné dodání do vodovodního řádu. číst více »

„S Erasmem po Evropě 2“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Přípravy projektu „S Erasmem+ po Evropě,  jsou téměř u konce a stážisté i učitelé jsou opět připraveni k odjezdu do německého Chemnitz. číst více »

Výuka žáků ze ZŠ Rokytnice

Dne 9. 10. 2018 proběhla na naši škole výuka dívek a chlapců deváté třídy  základní školy Rokytnice v dílnách u truhlářů na OP Bobrky v rámci projektu rozvoje řemesel , žaky průběh celého dne velmi zaujal a všichni spontánně pracovali na předem navrhnutém  výrobku dle nákresu a to na dřevěném rámečku na fotografie  na konci po dokončení díla  nám společně poděkovali a zatleskali ,výrobek který si sami udělali si odnesli sebou domů. Celý výukový cyklus proběhl ve velmi vstřícné a poklidné atmosféře a všichni byli spokojeni. 

Adaptační kurzy 1. ročníků 2018

V září již tradičně proběhly adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích, a to v termínu 5. - 7. září a 12. – 14. září 2018. Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém okolí. číst více »

Motivační koktejlový kurz

Žáci prvních ročníků oborů Kuchař – číšník a Cukrář se dne 25. 9. 2018 zúčastnili Motivačního koktejlového kurzu na odloučeném pracovišti Bečva. Tato akce Barmanů Zlín měla žáky inspirovat k zdokonalení profese. číst více »

Den Zlínského kraje

Už po druhé jsme se zúčastnili 22. 9. 2018 Dne zlínského kraje v Baťově institutu Zlín. Žáci 2. a 3. ročníku oboru Cukrář, Kamil Červenka, Barbora Machů a Kateřina Kneblová, zde prodávali zdobené perníčky a svatební koláčky. číst více »

Otevření nově vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku

K příležitosti otevírání nově moderně vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku přizvala tato školka na výpomoc i naše žáky oboru cukrář. číst více »

Návštěva Léskovského údolí

Poslední červnové úterý strávily žákyně  1. ročníku oboru Cukrář, spolu se svými učitelkami odborného výcviku Janou Kotrlovou a Ludmilou Váňovou, v krásném prostředí údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. číst více »

Vsetínsko – púchovské cyklotoulky 2018 - třetí a čtvrtá výprava

V měsíci červnu jsme absolvovali další jízdy na kolech v rámci udržitelnosti úspěšného přeshraničního projektu Vsetínsko-púchovské cyklotoulky.  číst více »

Marian Šuta a Nicola Řeháková – Euro učni 2018

Žáci 3. ročníku oboru Gastronomie Marian Šuta a Nicola Řeháková, stážisté z roku 2016 v Německu, se zapojili do sítě Euro-Učňů (EuroApprentice). V této sítí je zapojených několik zemí např. Německo, Rakousko, Malta, Itálie, Velká Británie, Finsko a mnoho dalších. Úkolem této organizace je zvýšit povědomí o učních, projektu Erasmus+ a celkové zviditelnění Evropské Unie a její práce nejen pro mladé lidi. číst více »

„ S Erasmem po Evropě“

Vážení učitelé a žáci, oznamuji Vám, že naše škola opět získala finanční podporu pro realizaci projektu Erasmus+:   KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“, čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Tento projekt mobility je pokračováním našich mezinárodních aktivit a plánuje spolupráci se dvěma zahraničními partnery,  F+U Sachsen gGmbH v Německu a Tellus Group v Anglii. číst více »

Zdá se vám jednoduché vykonat závěrečnou zkoušku?

Někdo si řekne, že ano.  ALE OPAK JE PRAVDOU.  Délka zkoušky je u oboru Kuchař – číšník tři dny. V těchto dnech žáci připraví pro odbornou komisi dva druhy pokrmů i s přílohou, předvedou svoji zručnost při překládání pokrmu ze stříbrných mís, připraví restauraci na provoz, obslouží hosty a splní vylosovaný složitý úkol.  Závěrem zkoušky je sestavení výseče slavnostní tabule a obhajoba samostatné odborné práce. číst více »

Sladký 1. červen v Novém Hrozenkově

Den dětí strávili žáci druhého ročníku obor Cukrář na exkurzi v Novém Hrozenkově. Zde navštívili Pekárnu Kulčák, jejichž chléb vidívají denně prodávat na náměstí ve Vsetíně. číst více »

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Naše škola je zapojena do projektu "Modernizace odborného vzdělávání "MOV"). Projekt MOV rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Trvání projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 78 347 507,49 Kč číst více »

Měsíc květen patří maturantům

Měsíc květen patří pro mnohé k nejkrásnějším měsícům roku, ale pro žáky 4. ročníků, také k měsícům nejnáročnějším. Maturitní zkoušky neúprosně vyžadují plné nasazení a soustředění. číst více »

Ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Dne 17.5.2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků Stavba roku Zlínského kraje.  V rámci tohoto slavnostního vyhlášení bylo oceněno i sedm žáků středních škol Zlínského kraje. Z tohoto celkového počtu byli oceněni tři žáci naší školy oboru Truhlář. číst více »

Návštěva vědeckého centra VIDA

Dne 26. 4. 2018 jsme s našimi žáky oboru Truhlář navštívili vědecké centrum VIDA v Brně. Byl to v pořadí již třetí výlet, kdy žáci obdrželi vstupenky za vítězství v soutěži Zlaté české ručičky.     číst více »