SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 16. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

„S Erasmem po Evropě“ -Slavnostní zakončení I. části projektu

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“, čp. 2018-CZ01-KA116-047375 Dne 5. 11. 2018 proběhlo slavnostní zakončení 1. části projektu KA1, Erasmus+, věnované stážistům 1. běhu z Německa pro rok 2018/2019 v OP Bečva, za přítomnosti ředitele školy Mgr. M. Wandrola, stážistů, rodičů  a pedagogů SOŠ J. Sousedíka Vsetín. číst více »

„Staň se na jeden den vysokoškolákem“

Dne 11. 12. 2018 byl zajištěn zážitkový den pro finalisty soutěže Můj 1. milion, žáky třídy 2. N oboru Podnikání – M. Opravila, F. Macháčka, M. Štacha a jejich učitelku, která je do této soutěže připravovala Mgr. F. Vyškovskou. Této akce se  zúčastnili i V. Ptáček a B. Surá, z téže třídy. číst více »

Mikuláš v SOŠ J. Sousedíka Vsetín

Dne 6. 12. 2018 navštívil naší školu "Mikuláš i se svojí družinou". Navštívili jak školu tak i odloučené pracoviště  Bobrky a restauraci Bečva.

EXPOGAST Culinary World Cup 2018 - jedinečné perníky našich cukrářek

Tato úžasná exhibice nejlepších světových gastronomů se koná jednou za čtyři roky v Lucembursku. V letošním roce proběhl ve dnech 24.11. – 28.11. 2018 již 13. ročník. číst více »

Instalatéři mají novou výukovou pomůcku od firmy SYSTHERM!

Dne 29. 11. 2018 se žáci učebního oboru Instalatér zúčastnili na odloučeném pracovišti Bobrky Workshopu firem Systherm a Rems. Celá akce začala za přítomnosti ředitele školy Mgr. Marka Wandrola a zástupce firmy Systherm- ředitele projektu Energie chytře Svatoslava Ježka a proběhlo slavnostní předání daru škole od firmy Systherm- Bytové stanice BJEQ, která bude sloužit učebnímu oboru Instalatér pro výuku. číst více »

Pracovní pozice - učitel/ka ICT

Přijme od 1. 2. 2019 do pracovního poměru učitele/učitelku ICT. Nejvhodnější kvalifikace: VŠ se zaměřením na učitelství informatiky. Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem zasílejte na adresu mostecka.jana@sosvsetin.cz  

Projekt Interreg - realizace nového projektu

V letech 2018 a 2019 se na naší škole bude realizovat projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“. číst více »

Přiložené soubory:

Projekt - modernizace CNC obrábění

Předmětem projektu je rozšířit a modernizovat stávající pracoviště odborného výcviku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. číst více »

Přiložené soubory:

Podpora společného vzdělávání v pedaogické praxi - APIV

Zapojili jsme se do pětiletého projektu "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi", realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání. číst více »

IKAP - realizujeme nový projekt

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín realizuje projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 číst více »

Přiložené soubory:

Culinary World Cup 2018 opět s účastí cukrářek z SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Studentky Dominika Gutová a Eliška Filgasová jedou reprezentovat školu, region i Českou republiku na mistrovství světa do Lucemburska. Jedná se o studentky s vynikajícím přístupem ke studiu. číst více »

Instalatéři a prezentace firmy John Guest

Dne 20. 11. 2018 se na OV Bobrky konala prezentace firmy John Guest za přítomnosti žáků všech ročníků oboru Instalatér. číst více »

Pronájem tělocvičny - volná místa

Ve školním roce 2018/2019 nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace o volných místech, cena, ..., sdělí p. Holá - tel. 575 55 018.

Přiložené soubory:

Zpracování osobních údajů - GDPR

Osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  tzv. GDPR  (General Data Protection Regulation) - bližší informace ZDE

„Podpora inovativních podnikatelů"

Stává se na naší škole již tradicí, že v rámci podpory podnikatelského jsou pro naše žáky oboru Podnikání pořádány vzdělávací workshopy a ten letošní proběhl v pondělí 21. 11. 2018. číst více »

Veletrh řemesel Valašské Klobouky

Žáci oboru truhlář, kuchař – číšník a cukrář dne 15. 11. 2018 navštívili s učiteli odborného výcviku Valašské Klobouky. číst více »

Kurz čepování piva

Žáci 4. ročníku gastronomie, 1. ročníku oboru kuchař- číšník  a také dospělí pracovníci restaurace Bečva se dne 25. 10. 2018 zúčastnili lákavého kurzu:  „Čepování piva“ v pivnici našeho odloučeného pracoviště. číst více »

Naši "euro-učni" a jejich aktivity…

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů a mají chuť sdílet svou zkušenost ze zahraničí. číst více »

„Stážujeme, pracujeme..." „ S Erasmem po Evropě“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375  „Stážujeme, pracujeme……“ - Zdravíme naše spolužáky i učitele a zasíláme několik fotografií z Německa! číst více »

"ČOV" NA VLASTNÍ OČI

Dne 1. 11. 2018 se žáci učebního oboru Instalatér I2 zúčastnili exkurze na Čistírně odpadních vod ve Vsetíně. číst více »