SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 24. dubna 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

„S Erasmem po Evropě 2“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Přípravy projektu „S Erasmem+ po Evropě,  jsou téměř u konce a stážisté i učitelé jsou opět připraveni k odjezdu do německého Chemnitz. číst více »

Výuka žáků ze ZŠ Rokytnice

Dne 9. 10. 2018 proběhla na naši škole výuka dívek a chlapců deváté třídy  základní školy Rokytnice v dílnách u truhlářů na OP Bobrky v rámci projektu rozvoje řemesel , žaky průběh celého dne velmi zaujal a všichni spontánně pracovali na předem navrhnutém  výrobku dle nákresu a to na dřevěném rámečku na fotografie  na konci po dokončení díla  nám společně poděkovali a zatleskali ,výrobek který si sami udělali si odnesli sebou domů. Celý výukový cyklus proběhl ve velmi vstřícné a poklidné atmosféře a všichni byli spokojeni. 

Adaptační kurzy 1. ročníků 2018

V září již tradičně proběhly adaptační kurzy pro žáky prvního ročníku. Uskutečnily se ve 2 bězích, a to v termínu 5. - 7. září a 12. – 14. září 2018. Adaptační kurzy probíhaly v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ v Semetíně a přilehlém okolí. číst více »

Motivační koktejlový kurz

Žáci prvních ročníků oborů Kuchař – číšník a Cukrář se dne 25. 9. 2018 zúčastnili Motivačního koktejlového kurzu na odloučeném pracovišti Bečva. Tato akce Barmanů Zlín měla žáky inspirovat k zdokonalení profese. číst více »

Den Zlínského kraje

Už po druhé jsme se zúčastnili 22. 9. 2018 Dne zlínského kraje v Baťově institutu Zlín. Žáci 2. a 3. ročníku oboru Cukrář, Kamil Červenka, Barbora Machů a Kateřina Kneblová, zde prodávali zdobené perníčky a svatební koláčky. číst více »

Otevření nově vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku

K příležitosti otevírání nově moderně vybavené kuchyně v MŠ Na Kopečku přizvala tato školka na výpomoc i naše žáky oboru cukrář. číst více »

Návštěva Léskovského údolí

Poslední červnové úterý strávily žákyně  1. ročníku oboru Cukrář, spolu se svými učitelkami odborného výcviku Janou Kotrlovou a Ludmilou Váňovou, v krásném prostředí údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. číst více »

Vsetínsko – púchovské cyklotoulky 2018 - třetí a čtvrtá výprava

V měsíci červnu jsme absolvovali další jízdy na kolech v rámci udržitelnosti úspěšného přeshraničního projektu Vsetínsko-púchovské cyklotoulky.  číst více »

Marian Šuta a Nicola Řeháková – Euro učni 2018

Žáci 3. ročníku oboru Gastronomie Marian Šuta a Nicola Řeháková, stážisté z roku 2016 v Německu, se zapojili do sítě Euro-Učňů (EuroApprentice). V této sítí je zapojených několik zemí např. Německo, Rakousko, Malta, Itálie, Velká Británie, Finsko a mnoho dalších. Úkolem této organizace je zvýšit povědomí o učních, projektu Erasmus+ a celkové zviditelnění Evropské Unie a její práce nejen pro mladé lidi. číst více »

„ S Erasmem po Evropě“

Vážení učitelé a žáci, oznamuji Vám, že naše škola opět získala finanční podporu pro realizaci projektu Erasmus+:   KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“, čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Tento projekt mobility je pokračováním našich mezinárodních aktivit a plánuje spolupráci se dvěma zahraničními partnery,  F+U Sachsen gGmbH v Německu a Tellus Group v Anglii. číst více »

Zdá se vám jednoduché vykonat závěrečnou zkoušku?

Někdo si řekne, že ano.  ALE OPAK JE PRAVDOU.  Délka zkoušky je u oboru Kuchař – číšník tři dny. V těchto dnech žáci připraví pro odbornou komisi dva druhy pokrmů i s přílohou, předvedou svoji zručnost při překládání pokrmu ze stříbrných mís, připraví restauraci na provoz, obslouží hosty a splní vylosovaný složitý úkol.  Závěrem zkoušky je sestavení výseče slavnostní tabule a obhajoba samostatné odborné práce. číst více »

Sladký 1. červen v Novém Hrozenkově

Den dětí strávili žáci druhého ročníku obor Cukrář na exkurzi v Novém Hrozenkově. Zde navštívili Pekárnu Kulčák, jejichž chléb vidívají denně prodávat na náměstí ve Vsetíně. číst více »

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Naše škola je zapojena do projektu "Modernizace odborného vzdělávání "MOV"). Projekt MOV rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Trvání projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 78 347 507,49 Kč číst více »

Měsíc květen patří maturantům

Měsíc květen patří pro mnohé k nejkrásnějším měsícům roku, ale pro žáky 4. ročníků, také k měsícům nejnáročnějším. Maturitní zkoušky neúprosně vyžadují plné nasazení a soustředění. číst více »

Ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Dne 17.5.2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků Stavba roku Zlínského kraje.  V rámci tohoto slavnostního vyhlášení bylo oceněno i sedm žáků středních škol Zlínského kraje. Z tohoto celkového počtu byli oceněni tři žáci naší školy oboru Truhlář. číst více »

Návštěva vědeckého centra VIDA

Dne 26. 4. 2018 jsme s našimi žáky oboru Truhlář navštívili vědecké centrum VIDA v Brně. Byl to v pořadí již třetí výlet, kdy žáci obdrželi vstupenky za vítězství v soutěži Zlaté české ručičky.     číst více »

Další cyklotoulky!!!

A opět pokračuje udržitelnost úspěšného přeshraničního projektu Vsetínsko-púchovské cyklotoulky. Každoročně se setkávají žáci a pedagogové partnerských škol SOŠ J. Sousedíka Vsetín a SOŠ I. Krasku Púchov na cyklotoulkách v okolí zmíněných měst. číst více »

Zdarma jízdenky na cestu vlakem do zemí EU pro osmnáctileté

Informace o projektu Evropské komise – zdarma jízdenky na cestu vlakem do zemí EU pro osmnáctileté.   číst více »

Soutěž Instalatérů a Elektrikáře O putovní pohár a Křišťálovou kouli v Sušici

Dne 9. – 11. 5. 2018 se  tři žáci naší školy- Martin Černota - instalatér, Radek Koňařík - instalatér, Jan Šnyrych – elektrikář, zúčastnili mezinárodní soutěže O putovní pohár a Křišťálovou kouli v Sušici. číst více »

VSETÍNSKO - PÚCHOVSKÉ CYKLOTOULKY opět aktuální

Dne 9. 5. 2018 jsme v rámci udržitelnosti projektu Vsetínsko - púchovské cyklotoulky absolvovali první ze čtyř cyklotoulek, opět ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ I. Krasku Púchov. Už pátým rokem se s radostí potkáváme, poznáváme a sportujeme! číst více »