SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 13. prosince 2018
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Vloženo : 23.11.2011

Jak u nás natáčela televize - obor Prodavač

Kolem naší školy je teď docela rušno. A to i díky tomu, že začíná období, kdy se žáci základních škol i s rodiči rozhodují, kterou školu a obor si mají pro své povolání vybrat. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Prezentace firem Henkel ČR a Rehau

Dne 10.11.2011 proběhly dvě předváděcí akce na odloučeném pracovišti školy na Bobrkách. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Exkurze v muzeu motocyklů v Senince a firmě Kemmerich Leskovec

Dne 11. 11. 2011 navštívili žáci učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů 3. ročníků muzeum motocyklů v Senince a firmu Kemmerich Leskovec. číst více »

Vloženo : 23.11.2011

Výstava WOOD-TEC Brno

Dne 21.10.2011 navštívili žáci učebního oboru Truhlář a Tesař výstavu Wood-Tec Brno. číst více »

HOŘÍ - nácvik požárního poplachu na OP Družstevní

Dne 4.11.2011 proběhl na OP Družstevní cvičný požární poplach za přítomnosti Hasičské záchranného sboru Zlínského kraje, požární stanice Vsetín. číst více »

Exkurze - tiskárna Printo Ostrava

Dne 7.11.2011 navštívily třídy EP1 a O2 tiskárny Printo vOstravě. číst více »

Relaxační přestávka na OP Družstevní – environmentální výchova v praxi hi hi …

Vrámci relaxační přestávky jsme uspořádali podzimní úklid v prostranství školy OP - Družstevní. číst více »

Exkurze do hotelu Kohútka

Dne 17. 10. 2011 se žáci třídy KČ2 spolu s učiteli odborného výcviku Blankou Horskou a Tomášem Bayerem zúčastnili exkurze na horský hotel Kohútka. číst více »

Vloženo : 02.11.2011

Vyhlášení voleb do školké rady

Ředitel školy oznamuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům a pedagogickým pracovníkům školy vsouladu sezákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebním řádem: číst více »

Informační kampaň s názvem Můj projekt

V rámci této kampaně soutěží projekty financovaných z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi těmito projekty soutěží i projekt naší školy a to „Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu ve Vsetíně“. Bližší informace o realizovaném projektu na: http://www.sosvsetin.cz/projekty/ číst více »

Vloženo : 01.11.2011

Exkurze žáků třídy A3A a A2BOZS do Technického muzea v Kopřivnici

Dne 14.10.2011 se žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel ze třída A3A a A2BOZS zúčstnili exkurze do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. číst více »

Vloženo : 01.11.2011

Setkání žáků odloučených pracovišť

Již od poloviny září tohoto školního roku probíhá na odborném výcviku tzv. „Neformální setkávání žáků odloučených pracovišť“. Tato setkání napomáhají žákům i pedagogům se lépe poznat a adaptovat se na nové prostředí, na nové spolužáky a kolegy. číst více »

Vloženo : 01.11.2011

Učitelé odborných předmětů se seznámili s novými technologiemi 21. století – 3D promítáním, 3D tiskárnou

Učitelé odborných předmětů naší školy Ing. Čížová, Ing. Kuběnová, Mgr. Juřička, Bc. Navrátil a Bc. Změlík se zapojili do projektu Energetické agentury Zlínského kraje „Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání“ vzdělávacího programu Obnovitelné zdroje energie. číst více »

Vloženo : 17.10.2011

Exkurze Hostětín

Dne 12.10.2011 se třídy I1, I2, Z3 zúčastnili exkurze do ekologické vesnice Hostětín, kde jsme měli na programu program o Obnovitelných zdrojích energií a exkurzi po obci. číst více »

Exkurze do Zlatého jablka

Dne 5. 9. 2011 se třída GMS2M zúčastnila exkurze do provozních jednotek ve Zlíně. Žáci měli možnost si prohlédnout… číst více »

Soutěž SUSO oboru Truhlář

Žáci učebního oboru Truhlář získali 8. místo v celostátním finále soutěže SUSO v Praze číst více »

Exkurze Osvětim, Krakow

Dne 4.10.2011 se výběr žáků naší školy zúčastnil jednodenní exkurze do Osvětimi a Krakowa. Cesta začala již brzy ráno na Vsetíně, kde jsme všichni nastoupili do autobusu CK Valaška a vyjeli jsme. Cesta probíhala v klidu a pohodě. Kolem 9.00 jsme překročili hranice s Polskem a v 10.00 hodin začala exkurze v bývalém koncentračním táboře Osvětim. číst více »

Vloženo : 20.09.2011

Učitelé odborných předmětů byli o prázdninách na odborných stážích

Odborní učitelé naší školy (oborů automobilních, zemědělských a gastro) vdobě hlavních prázdnin vykonávali odborné stáže ve vybraných podnicích Zlínského kraje, které proběhnou v rámci grantového projektu „Propojení odborného školství s praxí“ (CZ.1.07/1.3.09/02.0021) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. číst více »

Vloženo : 30.09.2011

Soutěž vytrvalý logik

V polovině září 2011 začal již sedmý ročník celoroční školní soutěže pro žáky učebních oborů Vytrvalý logik SOŠ JS Vsetín. číst více »

Vloženo : 25.08.2011

Zahájení školního roku

Nový školní rok se kvapem blíží, v přiloženém souboru naleznete organizační zajištění zahájení školního roku a následujícího týdne. Taky jsme pro Vás aktualizovali sekci Organizace školního roku číst více »

Přiložené soubory: