SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 27. června 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Sportovně seznamovací kurzy pro žáky I. ročníků

V měsíci září tradičně realizujeme sportovně seznamovací kurzy pro žáky prvních ročníků. Jedná se o třídenní intenzivní program, který zahrnuje vodácký kurz, turistickou vycházku, seznamovací část na Školním poradenském pracovišti a sportovní část (bowling nebo kuželky). Program je koncipován tak, aby co nejvíce napomohl rychlému seznámení třídního kolektivu a usnadnil žákům přechod ze základní školy na střední. Na programu se podílí třídní učitelé, učitelé tělesné výchovy, školní psycholog i preventista. číst více »

Vašek se připravuje na soutěž v Innsbrucku

Václav Mužikovský, žák III. ročníku oboru Cukrář se v současné době připravuje na mezinárodní řezbářskou soutěž v Innsbrucku, která se koná ve dnech 16. – 18. 9. 2013. Účast na soutěži je žáku umožněna i díky dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Vaškovi držíme palce ve velké konkurenci soutěžících. číst více »

Naši podnikatelé pokračují i v novém školním roce v netradičním vzdělávání

Dne 9. 9. 2013 naši žáci 1. a 2. ročníku oboru Podnikání navštívili se svými třídními učitelkami Mgr. F. Vyškovskou a Mgr. Z. Pfeilerovou Podnikatelský inkubátor ve Vsetíně, kde manažer tohoto startovacího zařízení pan F. Holsmüller studenty seznámil s aktivitami zařízení a informoval je o možnosti podpory začínajících podnikatelů Vsetínska. číst více »

Informace k písemným maturitním zkouškám - podzim 2013

viz příloha.

Přiložené soubory:

Nabídka rekvalifikačních kurzů

Nabízíme rekvalifikační kurz "Podlahář betonových podlah", "Podlahář bezespárých podlah" a "Sommelier" bližší informace naleznete v příloze.

Napsali o nás v časopise Fany Info REVUE

O aktivity naší školy se zajímal šéfredaktor časopisu Fany Info REVUE pan Michal Moučka, který naši školu navštívil a zúčastnil se osobně i akce připravené na vsetínském náměstí u příležitosti Dne matek. Fany Info REVUE je čtvrtletník, kde je možno zjistit vše o gastronomii. Časopis obsahuje řadu informací z dění v gastronomii, představuje nové služby a produkty, radí, inspiruje. Více informací na www.firevue.cz

Přiložené soubory:

Dny otevřených dveří v novém školním roce

Vážení rodiče, milí žáci, v příštím školním roce můžete naši školu navštívit školu v rámci Dnů otevřených dveří v následujících termínech: 24. října 2013 ***** 8. a 9. listopadu 2013 ***** 10. prosince 2013 ***** 15. ledna 2014 Bližší informace získáte na našich webových stránkách v dostatečném předstihu před jednotlivými termíny, popř. na telefonu 575 755 020; 575 755 011.

Zasedání Studentského parlamentu

Poslední zasedání Studentského parlamentu v tomto školním roce se uskutečnilo 19. června 2013. Jednalo se již o páté zasedání od dubna, kdy parlament vznikl. Zasedání se konalo v nových prostorách odloučeného pracoviště restaurace Bečva. číst více »

Návštěva „Hanáckých Athén"

Na závěr školního roku se žáci 1. ročníku oboru Gastronomie zúčastnili odborné exkurze do Kroměříže. číst více »

Exkurze a výlet žáků do Vizovic

V pátek 21. 6. 2013 třída GMS3M navštívila v rámci výletu společnost R. Jelínek a.s. a zámek Vizovice. číst více »

Školu navštívil radní pro školství Zlínského kraje

V úterý 25. června 2013 navštívili naši školu zástupci zřizovatele - PaedDr. Petr Navrátil, člen Rady Zlínského kraje zodpovědný za oblast školství a vedoucí odboru školství PhDr. Stanislav Minařík. číst více »

Netradiční vzdělávání našich Podnikatelů

Dne 18. 6. 2013 jsme navštívili Baťův institut ve Zlíně. Exkurze reaguje na učivo předmětů Management a marketing z okruhu podnikatelských koncepcí a osobnost T. Bati jako zakladatele marketingu, následující den 19. 6. jsme se zúčastnili odborného semináře První pomoc a prevence úrazů. číst více »

Petr Vaculín členem Reprezentace České republiky

Žák 4. ročníku studijního oboru Autotronik Petr Vaculín je členem Reprezentace ČR dobrovolných hasičů. Ve dnech 10. – 15. června 2013 se nejlepší požární sportovci zúčastnili Mistrovství světa juniorů do 23 let v ruské Jaroslavli a Petr byl jedním z nich. číst více »
Blahopřejeme !
Při tréninku
Příprava na soutěž
Památník -letecká katastrofa hokejistů Jaroslavl
Při prohlídce města
Při soutěži
Při soutěži
Při soutěži

Soutěž "Krajská týmová spolupráce"

Žáci druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání se ve čtvrtek 6. 6. 2013 zúčastnili soutěže středních škol, organizované v rámci projektu Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách ve Zlínském kraji. Cílem projektu je podpořit a zefektivnit výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ v regionu. číst více »

Besedy pro žáky na téma „DROGY“

V průběhu měsíce června probíhá pro žáky prvních ročníků beseda na téma „Drogy“. číst více »

Předávání maturitních vysvědčení na Vsetínském zámku

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo na Vsetínském zámku. Dne 12. června 2013 převzali vysvědčení z rukou třídních učitelů žáci oborů: Podnikání, Obchodník a Ekonomika a podnikání, dne 13. června 2013 pak žáci oborů: Gastronomie, Mechanik seřizovač, Autotronik a Podnikání. číst více »

Úspěšný rekvalifikační kurz "Elektrická zařízení"

Naše škola realizovala ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a OA Uherský Brod a Úřadem práce Zlín rekvalifikační kurz Elektrická zařízení pro zájemce ze vsetínského regionu. číst více »

Tým TME odjíždí na celostátní finále soutěže Formule1

Soutěžní tým TME odjíždí v pátek do Plzně reprezentovat naši školu i sponzory ve finálovém kole soutěže F1 ve školách. číst více »

Dětský den "U Sousedíků"

Ve středu 5. června 2013 jsme připravili u příležitosti Dne dětí, zábavné dopoledne pro děti z Mateřské školky Vsetín - Trávníky. Po příchodu děti v tělocvičně přivítal opravdový ředitel „velké školy“. Potom dětem řekly paní učitelky, co je ve „velké škole“ čeká a na co se mohou těšit. číst více »

Žáci úspěšně absolvovali kurz svařování plastů

Žáci 2.ročníku oboru Instalatér se zúčastnili základního kurzu svařování plastů metodou polyfúze a elektotvarovkou, který proběhl ve dnech 13.– 17. 5. 2013 na našem odloučeném pracovišti Bobrky. číst více »