SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je pátek 14. prosince 2018
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Víte, že se u nás ve škole děje zajímavá akce?

Naše škola pořádá každoročně nejen pro žáky, ale i pro Vás, týdenní Barmanské kurzy pod vedením špičkových odborníků pro míchání nápojů. Kurz je veden lektorkou PhDr. Z. Endlicherovou ze Vzdělávacího střediska NcM v Brněa profesionálním zkušeným barmanem Mgr. P. Hájka rovněž z Brna. číst více »

Setkání žáků SOŠ J. Sousedíka Vsetín a Vienna Bussiness School Mödling

Naše škola SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín má dlouholetou spolupráci s partnerskou školou Vienna Bussiness School v rakouském městě Mödling, které se nachází nedaleko Vídně, je přibližně stejně velké jako Vsetín a je známé tím, že se zde nachází 8 velkých středních škol. Město Modling je zároveň partnerským městem města Vsetín. V rámci této spolupráce dochází ke každoročnímu setkávání žáků naší školy s našimi přáteli z Rakouska. Místo setkávání se pak pravidelně střídá. číst více »

Exkurze Zásobování teplem a.s. Vsetín

Dne 12. dubna 2013 se žáci druhých ročníků oboru Instalatér a Zedník zúčastnili, pod vedením Ing. Čížové a Mgr. Kolesnikova , odborné exkurze do firmy Zásobování teplem a.s. Vsetín. číst více »

Prezentační den řemesel se těšil velkému zájmu

Dne 11. dubna 2013 patřily všechny prostory restaurace Bečva ve Vsetíně žákům škol a široké veřejnosti. Zástupci odborného výcviku zde totiž připravili Prezentační den řemesel. Nad akcí převzal záštitu Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. Jednalo se o přehlídku odborných dovedností žáků všech vyučovaných oborů, ať již z oblasti stavebnictví, strojírenství, ale také služeb a gastronomie. Veřejnost, ale hlavně žáci základních škol, pro něž byla akce určena, se zde mohli seznámit s tím, co všechno se v rámci jednotlivých oborů mohou naučit. Mezi návštěvníky byly i děti z mateřské školy, které hlavně zajímaly pohádkové postavičky na cukrářských výrobcích. číst více »

Podnikatelé na exkurzi v Baťově vile

Dne 8. dubna 2013 navštívili studenti oboru Podnikání se svou třídní učitelkou Mgr. F. Vyškovskou a učitelkou ekonomických předmětů Ing. M. Juřičkovou Baťovu vilu ve Zlíně. číst více »

Učitelé a studenti si na jeden den vyměnili role

Dne 5. dubna 2013 proběhly jako každoročně prezentace a obhajoby ročníkových projektů studentů čtvrtých ročníků studijního oboru Mechanik seřizovač. Studenti si vybírají téma ročníkové práce na začátku školního roku. Studentům si zvolí konzultanta pro svou práci a to jak řady učitelů techniků SOŠ Vsetín, tak i s využitím externích konzultantů ze strojírenských firem. číst více »

Seminář "Soutěžní gastronomie"

Dne 16. března 2013 se p. Blanka Horská a Bronislava Šimčíková, učitelky odborné výuky, zúčastnily semináře „Soutěžní gastronomie.“ Seminář se konal ve firmě Retigo v Rožnově pod Radhoštěm. číst více »

Soutěžní tým Formule 1 prezentoval novinářům přípravu na soutěž

Ve středu 3. dubna 2013 jednotliví členové soutěžního týmu TME naší školy prezentovali před zraky novinářů přípravu na prestižní soutěž Formule 1 ve školách. Do této soutěže se naše škola zapojila poprvé. V rámci setkání na odloučeném pracovišti školy - restauraci Bečva se účastníci měli možnost seznámit s dosavadním průběhem přípravy na soutěž i dalšími kroky, které tým ještě čekají. Bližší informace: http://valasskeinoviny.cz/index.php/valassko/zpravy-z-regionu/9049-vsetinsky-tym-formule-1-prezentoval-svou-innost Video z prezentace: http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--tym-tme-ze-sos-josefa-sousedika-pojede-formuli-1.html?idv=5196 Týmu přejeme hodně štěstí v semifinálovém kole, které se uskuteční ve dnech 19. - 21. dubna 2013 v Praze.

Odborná exkurze žáků gastronomických oborů do Rakouska

Dne 22. března 2013 se záci naší školy zúčastnili spolu se odbornými učitelkami Mgr. F. Vyškovskou, Mgr. A. Kachtíkovou, Mgr. L. Kyselou a Bc. J. Londovou kulinářského veletrhu v Rakousku ve městě Tulln. číst více »

Exkurze do pekárny Střelná

Dne 22. března 2013 jsme se zúčastnili exkurze do pekárny Střelná se sídlem na Vsetíně. Tato exkurze probíhá každoročně vždy pro žáky třetího ročníku oboru Cukrář. Je zaměřena především na stroje a zařízení používané ve středně velkých provozovnách. číst více »

Naše spolupráce s občany se zdravotním postižením

V úterý 19. března 2013 se žákyně druhého ročníku oboru Podnikání - jmenovitě A. Janušová, L.Šabršulová, M. Maliňáková a V. Ručková - zúčastnily schůzky občanů se zrakovým postižením. číst více »

Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností

Dne 26. března 2013 proběhla na Základní škole Luh ve Vsetíně „Mezigenerační výměna poznatků a zkušeností“, která byla uskutečněna v rámci projektu „Vzdělávání bez hranic“. číst více »

Jídlo z blízka ve vaší restauraci

Od března do června se účastní pedagogičtí pracovníci odloučeného pracoviště Bečva odborného semináře “Jídlo z blízka ve vaší restauraci“. číst více »

Získali jsme zajímavé poznatky o sklářství

Žáci oboru Obchodník dne 15. března 2013 v rámci předmětu Zbožíznalství navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí. číst více »

Prezentace školy při společenské události

Dne 12. března 2013 naše škola připravovala raut pro společenskou událost ve vsetínském Domě kultury, kde byla stovka přizvaných hostů. V sortimentu rautu byly výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky, ovoce a nealkoholické nápoje, jak studené tak teplé. číst více »

Školní kola odborných řemesel

V průběhu měsíce února jsme připravili školní kola odborných soutěží v rámci udržitelnosti projektu „Hledáme mladé technické talenty“. číst více »

Žáci viděli jednání okresního soudu zblízka

Dne 11. března 2013 se usadili v jednací síni Okresního soudu ve Vsetíně žáci 4.ročníku oboru Ekonomika a podnikání. číst více »

Odborná exkurze žáků do Litovle – „Hanáckých Benátek“

Dne 5. března 2013 se žáci třetích ročníků učebního oboru Cukrář, a Zedník a čtvrtého ročníku oboru Gastronomie zúčastnili odborné exkurze do Loštic a Litovle. číst více »

Připravili jsme raut pro nejlepší sportovce Vsetína

Dne 20. února 2013 se uskutečnila na vsetínském zámku slavnostní událost „Ocenění nejlepších sportovců města Vsetína“, pro kterou žáci naší školy pod vedením učitelů odborného výcviku připravili raut. číst více »

Putovní výstava „UDRŽITELNÝ ROZVOJ"

Ve dnech 18. – 22. února 2013 si měli možnost prohlédnout návštěvníci naší školy putovní výstavu na téma „UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ číst více »