SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 19. května 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

A je tady podzim

Soutěž obor Cukrář „Ukaž, co umíš“ ve Velkém Meziříčí byla vypsána pro žáky středních hotelových škol a středních odborných učilišť a konala se dne 14. 10. 2015. Do této soutěže zařadila učitelka odborného výcviku Monika Vašutová žákyni z třídy 3.C obor Cukrář Elišku Kratinovou. číst více »

Dny otevřených dveří u nás ve škole

Na středu čtrnáctého a čtvrtek patnáctého října jsme připravili Dny otevřených dveří. Žáci základních škol za doprovodu vyučujících, rodičů nebo i samostatně navštívili naši školu, aby zhlédli, jak probíhá výuka v naší škole. Mohli navštívit prostory školy, kde probíhá teoretická výuka, ale i  odloučená pracoviště, kde probíhá odborný výcvik.  číst více »

Ani letos jsme nechyběli mezi běžci Valachiarunu

V sobotu 3. 10. 2015 proběhl ve Vsetíně 8. ročník běžeckých závodů TES Valachiarun. Závodů se zúčastnilo přes tisíc běžců a mezi nimi se rozhodně neztratili, ani reprezentanti naší školy. číst více »

Naši stážisté Erasmus+ „ Profesí za ECVETY po Evropě“ před odjezdem

„Přípravy vrcholí – termín se blíží“, naši žáci se připravují k zítřejšímu odjezdu na zahraniční stáž do Německa. Ve středu 14. 10. 2015 odjíždí s Mgr. Františkou Vyškovskou a Mgr. Lenkou Vaněk Kyselou 20 stážistů naší školy (4 cukrářky, 2 podnikatelky a 14 autotroniků) do německého Chemnitz, kde budou 16 dnů nabývat nové dovednosti, pod vedením zkušených německých odborníků.         číst více »

Přivítali jsme žáky ze Sychrova a Luhu u nás na výuce

V rámci udržitelnosti projektu "Centra vzdělávání" navštívili odloučené pracoviště Bobrky dne 6. 10. 2015 žáci vsetínských základních škol Luh a Sychrov. Pro žáky byla připravena náplň jejich povinné výuky v dílnách automechaniků, elektrikářů, zedníků a strojních oborů. číst více »

Žáci ZŠ Sychrov zkoušeli svou zručnost v našich dílnách odborného výcviku

Dne 6. října se žáci 8. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zúčastnili povinné výuky v dílnách na odloučeném pracovišti Střední odborné školy Josefa Sousedíka na Bobrkách. Žáci ze Sychrova měli možnost se blíže seznámit s náplní učebních oborů elektrikář a zedník, žáci ze ZŠ Luh pracovali v dílnách automechaniků a obráběčů kovů. Nabídka této dopolední pracovní výuky přišla v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání, který probíhal v předchozích dvou letech, ke všeobecné spokojenosti jak Střední odborné školy Josefa Sousedíka, tak i zapojených základních škol ze Vsetína.  číst více »

Cukrář a budoucí podnikatel Jiří Mikeska z 2N přivezl z Olima Cup 2015 Olomouc stříbrné ocenění!

Fantastického výsledku ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2015 dosáhl na Výstavišti Flora Olomouc v soutěži Olima Cup 2015 Olomouc, kterou pořádala Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, pobočka Severní Morava a Slezsko v rámci 20. ročníku festivalu gastronomie a nápojů, náš student, spolužák a kamarád Jiří Mikeska z 2N, z nástavbového studia Podnikání. Záštitu nad touto soutěží převzali: Hejtman Olomouckého kraje - ing. Jiří Rozbořil, Primátor Statutárního města Olomouce - doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR a WACS – Bc. Miroslav Kubec a Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR – Ing. Václav Stárek.  číst více »

Žáci třídy 1.G na výstavě drobného zvířectva

Český svaz chovatelů ve Vsetíně pořádal ve dnech 25. - 27. 9. 2015 již tradiční výstavu drobného zvířectva, která byla pro letošní rok rozšířena na výstavu krajskou. Žáci měli možnost prohlédnout si všechny vystavené exponáty a byli seznámeni zástupcem pořadatele panem Klímou s problematikou chovu drobného zvířectva, postupem přípravy a pořádání podobných výstav a způsoby hodnocení vystavovaných exponátů. číst více »

Žáci zhlédli historickou i současnou zemědělskou techniku

Dne 25. 9. 2015 jsme s žáky 3. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů navštívili Národní zemědělské muzeum v Čáslavi. Toto muzeum je pobočkou NZM Praha se specializací na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. V rozsáhlých objektech bývalého vojenského autoparku se nachází depozitáře a expozice, zaměřené především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.    číst více »

Podpisy byl stvrzen vznik „Aliance pro strojírenství ve školství“

Již delší dobu trápí strojírenské firmy v celé České republice nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků.  Starší generace strojařů odchází do důchodu a firmám, i ve spojitosti s hospodářským růstem, nastávají velké výrobní problémy zaviněné nedostatkem kvalifikovaných odborníků těchto oborů. Nejinak je tomu i v našem regionu. I zde si místní strojírenské firmy a také odborné školy kladou otázku: „Jak motivovat žáky základních škol pro studium oborů, týkajících se strojírenství?“  Zvláště, když téměř každá strojírenská firma v našem regionu odhaduje potřebu nových odborníků v desítkách a  celkově se jen na okrese Vsetín jedná o stovky nových pozic do nejbližších let. číst více »

Indiáni v „Osadě slunce“

S netrpělivostí jsme očekávali sobotní ráno 19. 9. 2015. Na tento den jsme slíbili pomoc MŠ Na Kopečku alias „Osadě Slunce“. Vedení MŠ naplánovalo zábavnou akci "Indiánský den" na počest prázdninové rekonstrukce budovy školky. Ani malé komplikace, které ohrožovaly naši spoluúčast – noční déšť, odpolední směna některých z nás na OP Bečva – nám však neubraly na elánu, se kterým jsme se na „malé indiány“ připravili. číst více »

Perníkový dar ke křtinám princezny Charlotte

Velké poděkování přišlo do školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně z královské rodiny za perníkový dar určený ke křtu její královské výsosti princezny Charlotte. Jsme velmi poctěni za krásná slova, která vyvolala radost a nadšení jak u učitelů, tak žáků.  číst více »

Modelování zvířátek žáků ZŠ Sychrov

V rámci předmětu Pracovní vyučování nás navštívili žáci třídy 6.A základní školy Sychrov pod vedením učitelky Mgr. Ireny Čermákové.  Jednalo se o 7 kluků a 6 děvčat, které si vyzkoušeli z modelovací hmoty zhotovit různá zvířátka např. prasátko, chobotnici, krtečka, medvídka a myšku. Setkání se uskutečnilo dne 17. 9. 2015 na odloučeném pracovišti školy – restauraci Bečva.  číst více »

Humanitární sbírka u nás ve škole

NEPOTŘEBNÉ VĚCI, POTŘEBNÝM LIDEM! To je motto Diakonie Broumov, která je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji společnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve společnosti. Nosnou činností Diakonie, je práce s darovaným textilem a dalšími věcmi. Proto se naše škola rozhodla již opakovaně zapojit do humanitární sbírky, organizované Diakonií Broumov.   číst více »

Přiložené soubory:

Žáci I. ročníků absolvují adaptační kurzy

V úvodu letošního školního roku jsme ve spolupráci se střediskem volného času ALCEDO připravili seznamovací akci pro nové třídní kolektivy. Třídenní akce se účastní žáci prvních ročníků se svými třídními učiteli.  V rámci adaptačního programu jsou pro žáky připraveny různé seznamovací aktivity, týmové hry či netradiční sporty, které napomohou k lepšímu a rychlejšímu poznání nového kolektivu.  číst více »

Na prázdniny si žáci odnesli k vysvědčení i obálky se stipendiem

Že návrat řemesel, v poslední době, hlavně strojírenských oborů, je nutný, na tom se shoduje většina strojírenských firem. Firmy pociťují deficit kvalifikovaných zaměstnanců, které potřebují pro zajištění svých výrobních zakázek. Je však známo, že touha žáků po technických oborech není taková, jak požaduje trh práce. Naše škola v úzké spolupráci  se strojírenskými firmami vyvíjí snahu o zaktraktivnění těchto oborů různými formami. Jednou z nich je stipendium pro žáky, kteří se rozhodli pro studium oboru Mechanik seřizovač nebo Obráběč kovů.  Již v roce 2013 započala spolupráce školy v oblasti finanční podpory se ZV Nástroje Vsetín a postupně se přidaly další firmy.  číst více »

Výuční listy v rukou svých majitelů

Slavnostní ukončení studia  žáků  učebních oborů se uskutečnilo v kině Vatra 24. června 2015. Žáci jednotlivých tříd v prezentaci představili přítomným rodinným příslušníkům i sociálním partnerům průběh studia . Poté převzali z rukou třídních učitelů výuční listy včetně drobných odměn za vynikající studijní výsledky či vzornou reprezentaci školy. číst více »

Ekonomové v České národní bance

Vybraní žáci 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání navštívili ve středu 24. května 2015 centrálu České národní banky v Praze. Cesta začala příjemně v expresu RegioJet, kde jsme si dali kafíčko, koláčky a přečetli denní tisk. Po příjezdu do Prahy jsme se nejdříve prošli městem, prohlédli si Václavské náměstí a samozřejmě se vyfotili u „koně“. Pokračovali jsme pěší zónou na Staroměstské náměstí a zastavili se i v butiku světoznámé módní návrhářky českého původu Blanky Matragi. Pak už následovala návštěva České národní banky. číst více »

Praktické závěrečné zkoušky tesařů

Žáci učebního oboru Tesař úspěšně zvládli závěrečné zkoušky. Praktické zkoušky prováděli v dílnách odborného výcviku Vsetín-Bobrky. Měli za úkol vyrobit tesařskou a zednickou kozu v časovém limitu 14 hodin.  číst více »

Návštěva hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích

Čtyřhvězdičkový hotel Lanterna se nachází v malebném údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. Pověstná valašská pohostinnost v kombinaci s nejmodernějšími hotelovými trendy a profesionálním přístupem činí z tohoto hotelu ideální místo nejen pro relaxaci, ale i pro naši exkurzi. Do tohoto hotelu jsme se vypravili s třídou 2.C, obor Cukrář dne 24.6.2015.  číst více »