SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je čtvrtek 21. března 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Závěrečné zkoušky u opravářů zemědělských strojů.

Ve dnech 8. 6. – 11. 6. 2015 proběhly na odloučeném pracovišti Bobrky praktické závěrečné zkoušky žáků 3. ročníku, oboru Opravář zemědělských strojů. číst více »

Po roce opět zlatí v Třebíči

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč pořádala v letošním školním roce již IX. ročník celostátní soutěže ve štafetovém běhu číšníků „JUNIOR JOGGING“. Soutěž byla určena pro žáky oboru Kuchař – číšník a příbuzných gastronomických oborů a proběhla dne 11. 6. 2015 v Třebíči. Hlavní sponzor byla firma Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově.  číst více »

Slavnostní ukončení studia maturitních ročníků

Ve středu 10. června 2015 proběhlo v kině Vatra slavnostní ukončení studia pro žáky maturitních oborů Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání, Gastronomie a  Podnikání. K ukončení studia žákům přišli popřát pedagogičtí pracovníci,  zástupci vedení školy, sociálních partnerů  a města Vsetín. Blahopřejeme k úspěšnému ukončení studia. Další fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII číst více »

Program Erasmus+ umožní žákům vzdělávání v Německu a Anglii

Milí žáci, oznamujeme Vám, že naše škola získala finanční prostředky v rámci programu Erasmus+:  KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „Profesí za ECVETY po Evropě“. Tento projekt mobility je pokračováním našich mezinárodních aktivit a plánuje spolupráci se dvěma zahraničními partnery,  F+U Sachsen gGmbH v Německu a Tellus Group v Anglii.   číst více »

Řekni NE drogám

V uplynulém týdnu se 110 žáků naší školy zúčastnilo přednášek,  pořádaných občanským sdružením „ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU“ v rámci 13. ročníku CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG.  číst více »

Exkurze Na Hotel Troják

Se žáky 3. ročníku oboru Gastronomie jsme si, v úterý 9. 6. 2015, udělali slunečný výlet a navštívili jsme Hotel Na Trojáku.  číst více »

Exkurze v Hotelu GARNI Zlín

Čas výletů jsme si připomenuli dne 10. června, kdy jsme se se žáky 1. ročníku oboru Gastronomie vydali na odbornou exkurzi do Hotelu Garni ve Zlíně. Na autobusovém nádraží jsme se setkali s dalšími výpravami z naší školy.  číst více »

Cukráři, kuchaři i číšníci zdárně absolvovali závěrečné zkoušky

V prvním červnovém týdnu proběhly praktické závěrečné zkoušky u oboru Cukrář. Sedmnáct žákyň třetího ročníku ve dvou dnech předváděly, co se za uplynulé roky naučily. Za úkol měly vyrobit slavnostní dort a zákusek dle vlastních receptur a dále také vylosovaný druh zákusku z učiva pro obor Cukrář dle státních norem. číst více »

Adam Jakuba získal dvě ocenění Zlínského kraje

Dne 27. května 2015 byly v Uherském Hradišti vyhlášeny výsledky soutěže o titul Stavba roku 2014 Zlínského kraje. Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Doprovodnou akcí je ocenění žáků a studentů Zlínského kraje za jejich mimořádné úspěchy v oblasti stavebnictví. číst více »

Exkurze ve firmě Svět oken

Dne 4. 6. 2015 se žáci učebního oboru Zedník zúčastnili exkurze ve firmě Svět oken Vsetín. Vedoucí výroby pan Krčmář nás seznámil se sortimentem firmy a velmi podrobně nám vysvětlil technologický postup výroby plastových oken, dveří a dveří z hliníku.  číst více »

Třída 1.C na byla na zahájení Zlínfestu ve Zlíně

V pátek 29.5.2015 vyrazili žáci třídy 1.C s třídní učitelkou Bc. J. Londovou a Mgr. H. Vlčkovou do Zlína, aby byli při zahájení 55. ročníku Filmového festivalu pro děti a mládež. číst více »

Den dětí třídy 2. D

Jako dárek ke Dni dětí dostala třída 2. D soutěžní film na Filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Již cestou z nádraží jsme se účastnili doprovodného programu ve Festivalovém zámku, na Open Air Place a na Náměstí Míru, kde probíhal Den s Českým rozhlasem – takže jsme se do začátku filmové představení nenudili.  číst více »

Truhláři mají plné ruce práce

Konec školního roku se blíží a truhláři mají stále plné ruce práce. Pod vedením učitelů odborného výcviku pana Jana Kratiny a Marka Juráně pracují v současnosti např. na posezení do relaxačních prostor v areálu školy, dále zhotovují odpadkové koše do těchto prostor, na zakázku zhotovili prototyp krmelce a rovněž na zakázku renovují parkety pro Sokolovnu. číst více »

Podnikatelské záměry 1N jsou úspěšně obhájeny!

Dne 27. 5. 2015 naši žáci 1N opět prezentovali své ročníkové práce podnikatelských záměrů. Každý z 24 studentů 1N seznámil hodnotící komisi odborných učitelů se svou plánovanou projektovou činností, která obsahovala volbu konkrétního podnikatelského záměru, rozdělení činností a odpovědností spojených s přípravou a realizací projektu.   číst více »

Vítězem kategorie středních škol výtvarné soutěže je Radek Matůš

U příležitosti konání XXI. ročníku Valašského autosalonu byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Auto mých snů“ a „Design – auto budoucnosti“. Stejně jako v loňském roce, tak i letos se do soutěže zapojili žáci naší školy.  V kategorii středních škol obsadil Radek Matůš  se svým výtvarným dílem 1. místo. Na 2. místě se umístil Dominik Bláha, rovněž žák naší školy. číst více »

Exkurze třídy 2. C do pekárny Střelná

Dne 20. 5. 2015 jsme se zúčastnili exkurze do pekárny Střelná se sídlem na Vsetíně. Tato exkurze probíhá každoročně a je určena pro žáky druhého ročníku oboru Cukrář. Je zaměřena na strojní vybavení a technologie ve středně velkých provozech. Žáci se mohou prakticky seznámit jednak se stroji, ale i se způsobem výroby, pracovním tempem a sortimentem této známé regionální pekárny. Zajímavý je i cukrářský sortiment, kterým se tady také zabývají a neustále jej rozšiřují.  číst více »

Výchovně vzdělávací exkurze v Leskovci

Výchovně vzdělávací exkurze, které se dne 22. 5.2015 zúčastnila třída 2.E  splnila svoje poslání. Dopolední část exkurze se uskutečnila ve firmě KOVAR, a.s.,  která vyrábí ocelové kontejnery, rámy a jiné ocelové konstrukce.  Vyslechli jsme zajímavou prezentaci o firmě, poté nás pan Ing. Zicha provedl celým provozem této úspěšné firmy. číst více »

Krajské kolo vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Dne 19. 5. 2015 se žáci naší  školy Martin Rýc a Jakub Šťastný zúčastnili krajského kola XI. ročníku celorepublikové soutěže: „Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů České republiky". Oba jsou žáky III. ročníku oboru Instalatér. Do krajského kola postoupili jako vítězi školního kola, pod vedením Ing. Markéty Čížové.  číst více »

Zámek Lešná – výstava historie cukrářství

Dle doporučení veřejnosti a médií jsme se rozhodli navštívit s žáky 1. ročníku obor Cukrář výstavu historie cukrářství. Exkurze se konala dne 19. 5. 2015, pedagogický dozor zajišťovaly učitelky odborného výcviku Dana Illková, Monika Vašutová a Eva Vachalová. Prostory zámku poskytly místo i pro ruční práce a výrobky žáků mateřských a základních škol, kteří dorty vyráběli z netradičních materiálů. číst více »

Farmářský den Na Kopečku

V sobotu 16. 5. 2015 v Mateřské školce Na Kopečku probíhal Farmářský den. Podnět k této akci dal žák naší školy Josef Sucháček ze třídy 2. D, když paní ředitelce Heleně Matoškové (na Mikulášské besídce v MŠ) nabídl, že přiveze mrňatům ukázat domácí zvířata, která chová. Paní ředitelka tento nápad dotvořila a tak vznikla velkolepá akce.  číst více »