SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 20. února 2019
Office 365
Aliance pro strojírenství ve školství

 

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Projekt Interreg - realizace nového projektu

V letech 2018 a 2019 se na naší škole bude realizovat projekt „Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe“. číst více »

Přiložené soubory:

Projekt - modernizace CNC obrábění

Předmětem projektu je rozšířit a modernizovat stávající pracoviště odborného výcviku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. číst více »

Přiložené soubory:

Podpora společného vzdělávání v pedaogické praxi - APIV

Zapojili jsme se do pětiletého projektu "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi", realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání. číst více »

IKAP - realizujeme nový projekt

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín realizuje projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.00/16_034/0008497 číst více »

Přiložené soubory:

Culinary World Cup 2018 opět s účastí cukrářek z SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně

Studentky Dominika Gutová a Eliška Filgasová jedou reprezentovat školu, region i Českou republiku na mistrovství světa do Lucemburska. Jedná se o studentky s vynikajícím přístupem ke studiu. číst více »

Instalatéři a prezentace firmy John Guest

Dne 20. 11. 2018 se na OV Bobrky konala prezentace firmy John Guest za přítomnosti žáků všech ročníků oboru Instalatér. číst více »

Pronájem tělocvičny - volná místa

Ve školním roce 2018/2019 nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace o volných místech, cena, ..., sdělí p. Holá - tel. 575 55 018.

Přiložené soubory:

Zpracování osobních údajů - GDPR

Osobní údaje zpracováváme v souladu s pravidly  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  tzv. GDPR  (General Data Protection Regulation) - bližší informace ZDE

„Podpora inovativních podnikatelů"

Stává se na naší škole již tradicí, že v rámci podpory podnikatelského jsou pro naše žáky oboru Podnikání pořádány vzdělávací workshopy a ten letošní proběhl v pondělí 21. 11. 2018. číst více »

Veletrh řemesel Valašské Klobouky

Žáci oboru truhlář, kuchař – číšník a cukrář dne 15. 11. 2018 navštívili s učiteli odborného výcviku Valašské Klobouky. číst více »

Kurz čepování piva

Žáci 4. ročníku gastronomie, 1. ročníku oboru kuchař- číšník  a také dospělí pracovníci restaurace Bečva se dne 25. 10. 2018 zúčastnili lákavého kurzu:  „Čepování piva“ v pivnici našeho odloučeného pracoviště. číst více »

Naši "euro-učni" a jejich aktivity…

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů a mají chuť sdílet svou zkušenost ze zahraničí. číst více »

„Stážujeme, pracujeme..." „ S Erasmem po Evropě“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375  „Stážujeme, pracujeme……“ - Zdravíme naše spolužáky i učitele a zasíláme několik fotografií z Německa! číst více »

"ČOV" NA VLASTNÍ OČI

Dne 1. 11. 2018 se žáci učebního oboru Instalatér I2 zúčastnili exkurze na Čistírně odpadních vod ve Vsetíně. číst více »

Návštěva Distilleries Rudolf Jelínek

Přípravu k závěrečným zkouškám oboru Kuchař – číšník zahájili žáci třídy 3. D a 3. AM exkurzí do Distilleries Rudolf Jelínek ve Vizovicích. číst více »

Sponzorský dar od firmy - Kovar a.s., Leskovec

Sponzorský dar 10 000 Kč od firmy "Kovar a.s., Leskovec", na rozvoj technických oborů pro opraváře zemědělských strojů, byl použit na nákup "aku nářadí", které bude využíváno při  zámečnických pracích, opravách a údržbě techniky. Děkujeme vedení společnosti učitel OV Vlček Zdeněk  

Instalatéři na exkurzi v Technickém parku ve Vítkovicích

Dne 17. 10. 2018 se žáci učebního oboru Instalatér- I2, I1 zúčastnili exkurze v technickém parku Vítkovických železáren. Jeli jsme vlakem a cesta probíhala v klidu a pohodě. Exkurze začala v infocentru, kde na nás čekala průvodkyně a kde jsme dostali pracovní přilby, byli jsme poučeni a exkurze mohla začít. Vše se točilo kolem výroby surového železa a budov v areálu Vítkovických železáren. Vyjeli jsme skipovým výtahem, který dříve dopravoval vsázku do vysoké pece, a dostali se do nástavby vysoké pece- Bolt tower, která slouží jako vyhlídka na Důl Hlubina a prostor Vítkovických železáren, včetně koksovny, cooperů, plynojemu a vodojemu. číst více »

Odborná exkurze Úpravna vody Karolinka

Dne 11. 10. 2018 se žáci 3. ročníku obor Instalatér pod vedením Ing. Markéty Čížové zúčastnili odborné exkurze v Úpravně vody Karolinka. Celá akce se zaměřila na technologii úpravy vody od naplnění povrchovými zdroji do jímací přehradní nádrže Stanovnice, po transport vody na úpravnu, její filtraci, dezinfekci a následné dodání do vodovodního řádu. číst více »

„S Erasmem po Evropě 2“

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava „S Erasmem po Evropě“ čp. 2018-CZ01-KA116-047375. Přípravy projektu „S Erasmem+ po Evropě,  jsou téměř u konce a stážisté i učitelé jsou opět připraveni k odjezdu do německého Chemnitz. číst více »

Výuka žáků ze ZŠ Rokytnice

Dne 9. 10. 2018 proběhla na naši škole výuka dívek a chlapců deváté třídy  základní školy Rokytnice v dílnách u truhlářů na OP Bobrky v rámci projektu rozvoje řemesel , žaky průběh celého dne velmi zaujal a všichni spontánně pracovali na předem navrhnutém  výrobku dle nákresu a to na dřevěném rámečku na fotografie  na konci po dokončení díla  nám společně poděkovali a zatleskali ,výrobek který si sami udělali si odnesli sebou domů. Celý výukový cyklus proběhl ve velmi vstřícné a poklidné atmosféře a všichni byli spokojeni.