SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 21. února 2018
Office 365
Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 29.01.2018

Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Exkurze na ČOV

Dne 8. 11. 2017 žáci třídy 2. G, oboru Instalatér navštívili čističku odpadních vod ve Vsetíně. Byli jsme seznámeni s technologickým postupem čištění splaškových vod. Měli jsme štěstí, zrovna přijel fekální vůz z Jasenky. číst více »

Den otevřených dveří se vydařil

Ve dnech 3. a 4. 11. 2017 si mohli naši potenciální budoucí žáci i se svými rodiči prohlédnout prostory školy, kde probíhá teoretická i praktická část výuky. Informace ke vzdělávací nabídce školy či konkrétnímu oboru, poskytli jak pedagogové, tak i žáci naší školy. Tento Den otevřených dveří se nesl ve stylu Halloweenu. Žáci se zapojili do soutěže o nejhezčí výzdobu třídy a vyřezávanou dýni. Krásné a nápadité výtvory byly k vidění na chodbách ve škole, ale i na restauraci Bečva a na dílnách na Bobrkách. číst více »

Tvořivé ruce žáků ze ZŠ Halenkov a Karolinka

Dne 7. 11. 2017 nás přijeli navštívit do dílen na Bobrky a do restaurace Bečva žáci 7. a 8. tříd ze dvou spřátelených základních škol - z Halenkova a Karolinky. Zkoušeli  si své rukodělné dovednosti jako Obráběči kovů a Elektrikáři, Gastronomové, Kuchaři – číšníci a Cukráři, seznámili se s oborem Automechanik a Autotronik. číst více »

Podzimní škola Zdravých měst České republiky

Žáci naší školy se dne 1. a 2. listopadu 2017 podíleli na přípravě občerstvení a obsluze při akci „Podzimní škola Zdravých měst ČR“, která se konala v Domě kultury Vsetín. číst více »

Navštívili jsme strojírenský veletrh v Brně

Žáci třídy 1.F a 2.F se zúčastnili nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě, který se každoročně koná na Výstavišti v Brně. Vystavovatelů bylo více než 1 500 a tím pádem jsou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. číst více »

Zdobení perníků 2D ART

Učitelka odborného výcviku oboru Cukrář Ludmila Váňová se dne 21. 10. 2017 zúčastnila kurzu Zdobení perníků 2D ART v Litovli. Školící lektorkou byla malířka obrazů, která se věnuje zároveň cukrářské výrobě a motivy, které maluje, přenesla na perník. číst více »

Žáci se učili vařit dle receptů našich babiček

Skupina žáků druhého ročníku oboru kuchař- číšník se dne 19. 10. 2017 zúčastnila zajímavé akce v Rožnově pod Radhoštěm, která nesla název: „Co vařily naše babičky“. číst více »

Na dílnách bylo opět živo

Dne 31. 10. 2017 si v našich dílnách odborného výcviku Bobrky vyzkoušeli žáci ZŠ Vsetín Ohrada činnosti profese Truhlář a Instalatér pod vedením učitelů odborného výcviku Marka Juráně a Vojtěcha Smolíka. číst více »

Perníkový maraton "U SOUSEDÍKŮ"

Kdo máte čas, zručnost a chuť, zapojte se do zdobení perníčků pro charitativní akci, jejíž výtěžek bude věnován na zakoupení motorového vozidla pro zdravotně postiženého spoluobčana. Budeme zdobit 1000 perníčků!!! číst více »

Což takhle vyrobit si rámeček?

Dne 24. 10. 2017 proběhla v dílnách na Bobrkách u truhlářů povinná výuka Základní školy Jablůnka. Zúčastnilo se deset žáku. Vyráběli rámeček na fotografii, který si po dokončení odnesli domu. číst více »

Technický jarmark ve Vsetíně

Technický jarmark pro žáky základních škol se konal ve Vsetíně dne 20. 10. 2017. Žáci osmých a devátých tříd se mohli podívat do prosperujících firem technického zaměření a seznámit se s výrobními programy a pracovním prostředím, kde jednou mohou úspěšně rozvíjet svoji profesní kariéru. číst více »

KDO MÁ ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY? OPĚT NAŠI TRUHLÁŘI !!!

„Krásná idea celostátní soutěže Zlaté české ručičky, kdy veškeré výrobky po ocenění jsou věnovány dětem do dětských domovů po celé naši republice, nás  opět inspirovala k tomu, abychom se do soutěže přihlásili,“ říká pan učitel Kratina se svými žáky. Organizátorem soutěže je Českomoravská konfederace odborových svazů Praha. číst více »

Návštěva žáků ze ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Integra

V rámci udržitelnosti projektu Centra vzdělávání nás dne 17. 10. 2017 navštívili žáci ze ZŠ Valašská Polanka a ZŠ Integra. V praxi si mohli ověřit, jak to „chodí“ u řemesla v oborech Obráběč kovů a Instalatér. číst více »

Technický jarmark Valašské Meziříčí

Dne 13. 10. 2017 proběhl ve Valašském Meziříčí technický jarmark. Naše škola ve firmě PWO prezentovala žákům základních škol nabízené obory s důrazem na technické zaměření.     číst více »

Žáci základních škol v roli strojaře, instalatéra či zedníka

Dne 10. 10. 2017 přišli do dílen na Bobrky nejen naši žáci, ale i žáci  ZŠ Vsetín Sychrov a ZŠ Vsetín Luh, aby si vyzkoušeli svou rukodělnou zdatnost v dílně strojařů, instalatérů a zedníků. číst více »

Kreativní tvoření na restauraci Bečva

Dne 10. 10. 2017 jsme na odloučeném pracovišti Bečva přivítali 18 žákyň  ze Základních škol Vsetín-Luh a Sychrov v rámci projektu Centra vzdělávání. Žákyně si vyzkoušely skládání ubrousků na slavnostní stůl, přípravu bramboráků, zdobení perníčků a modelování zvířátek z mléčné hmoty. číst více »

Krajská soutěž v orbě

Dne 6. 10. 2017 jsme se žáky 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů navštívili  krajskou soutěž v orbě ve Znojmě – Mašovicích. Soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a předsedy Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václava Hlaváčka, CSc. Součástí soutěže byla i polní výstava zemědělské techniky. Obě tyto akce pořádala Střední odborná škola Znojmo, na pozemcích Agropodniku Mašovice. číst více »

Odjezd našich stážistů Erasmus+ do Německa se nezadržitelně blíží!

Intenzivní přípravy projektu „Praxí s Erasmem+ za kvalitou“,  jsou téměř u konce a odjezd za novým odborným poznáním se  přiblížil. V neděli 8. 10. 2017 odjíždí na třítýdenní stáž pedagogové Mgr. Františka Vyškovská a Mgr. Dagmar Holubová s 20 stážisty oborů Autotronik, Kuchař – číšník a Cukrář do německého Chemnitzna mezinárodní mobilitu žáků. číst více »

Ani letos jsme nechyběli mezi účastníky Valachiarun

V sobotu 30. 9. 2017 proběhl jubilejní 10. ročník vytrvalostního běhu Craft Valachiarun. V rekordně početném startovním poli se neztratilo ani 8 žáků naší školy.  číst více »