SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je středa 24. ledna 2018
Office 365
Provoz našeho autoservisu

Vloženo : 13.10.2016

Erasmus+

Naše škola je držitelem certifikátu
ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER

Vloženo : 13.12.2016

Strojírenství má budoucnost

Vloženo : 19.02.2016

Firmy zapojené do Aliance pro strojírenství ve školství

 

Bližší informace ZDE:

Vloženo : 19.02.2016

Naše vzdělávací nabídka

Vloženo : 19.02.2016

Výuka strojírenských oborů u nás - VIDEO

Vloženo : 19.11.2015

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Pronájem tělocvičny

 

V případě zájmu kontaktujte:

p.Radka Holá, 575755018;
hola.radka@sosvsetin.cz 

   

Vloženo : 19.10.2016

Služby pro motoristy

Vloženo : 09.12.2015

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Nastartuj svůj nápad

V pátek 20. 11. 2015 proběhl v naší škole odborný seminář určený žákům oboru Podnikání pod názvem „ Můj podnikatelský plán“. Tento vzdělávací blok vedl Ing. Petr Konečný, vedoucí oddělení PI a VTP, z oddělení podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku, které sídlí ve Zlíně. číst více »

Zdobení perníčků v Makru

Dne 18. 11. 2015 jsme šly zdobit perníčky do obchodního zařízení Makra Cash&Carry  ve Zlíně. Náš úkol byl ukázat lidem, jak umíme zdobit perníčky z medového těsta.  číst více »

Spolupráce se strojírenskými firmami

Naše škola úzce spolupracuje se strojírenskými firmami v regionu, které hledají budoucí zaměstnance do svých řad. V současné době je velký nedostatek odborníků v oblasti strojírenství, proto se firmy rozhodly podpořit žáky, studující u nás obory Obráběč kovů a Mechanik seřizovač, formou stipendia. Výuka odborného výcviku strojírenských oborů probíhá na odloučeném pracovišti školy - Vsetín,Bobrky.  číst více »

Podnikatelé vycestovali na jazykově – vzdělávací pobyt do Anglie

V rámci projektu Zkvalitnění jazykové výuky v SOŠ Vsetín mělo možnost 10 našich žáků druhého ročníku oboru Podnikání vycestovat i s doprovodem 2 učitelů na jazykově - vzdělávací pobyt do Velké Británie. Pobyt byl organizován na 7 dní včetně cesty a zahrnoval 9 vyučovacích hodin výuky angličtiny, vedených lektory zahraniční školy v CENTRE OF ENGLISH STUDIES, WORTHING. Výuka anglického jazyka probíhala ve 3 skupinách podle jazykové úrovně studentů.  Ubytováníbylo zajištěno v hostitelských rodinách.  číst více »

Podzimní čokoládové putování

Se žákyněmi 3. ročníku obor Cukrář jsme dne 9. 11. 2015 navštívily čokoládovnu ve Vizovicích, kterou v roce 2005 otevřela paní Šimková, jedna ze spolumajitelek společnosti Carletti. Exkurze byla rozdělena na dvě části. V první části jsme se žákyněmi zhlédly 20 minutovou prezentaci podniku prostřednictvím videa a seznámili nás s historií čokolády.  číst více »

Proč studovat právě u nás?

Milí žáci, váháte kterou školu studovat? Který obor si vybrat? Nabízíme Vám několik souhrnných informací o dění v naší škole. Těšíme se na Vás!

Naši žáci úspěšně absolvovali stáž v Německu

V německém Chemnitz F+U Sachsen gGmbH od 14. 10. – 30. 10. 2015 v rámci projektu Erasmus+   získávalo nové pracovní zkušenosti 20 našich žáků - stážistů z oborů Autotronik, Cukrář a nástavbového studia Podnikáníčíst více »

Zedníci a tesaři na exkurzi v betonárně a koupelnovém studiu

Dne 5. 11. 2015 se žáci II. ročníku učebního oboru Zedník a Tesař zúčastnili exkurze v Betonárně CEMEX ve Lhotě u Vsetína a ve výrobně prefabrikátů, dále v koupelnovém studiu Siko v Rokytnici. číst více »

Ochutnávku oborů „truhlář“ a „obráběč kovů“ zakusili žáci ZŠ Integra v našich dílnách

Dne 20. října 2015 navštívili naše dílny odbrného výcviku na Bobrkách žáci 8. třídy ZŠ Integra Vsetín. Jak se jim u nás líbilo a co měli na programu dne se dočtete na: http://zsintegra.cz/index.php/fotogaler/osmaci-na-bobrkach-20-10-2015 číst více »

Exkurze – Stavebniny TRADIX a V-PODLAHY Vsetín

Dne 27. 10. 2015 se žáci učebního oboru Zedník zúčastnili exkurze na Vsetíně. Celá akce začala srazem na Bus nádraží, odkud jsme vyšli do Lázků. První zastavení se konalo ve firmě V- Podlahy, kde jsme zhlédli možnosti, které máme při pokládce podlah. Seznámili jsme se s povlakovými krytinami, jejich výhodami, nevýhodami a použitím. Vše bylo velmi zajímavé. číst více »

97. výročí vzniku samostatného státu

Žáci třídy 2. BM se zúčastnili slavnostního aktu u pomníku T. G. Masaryka a připomněli si spolu s představiteli města, veřejností a žáky mateřských, základních a středních škol vyhlášení samostatného československého státu dne 28. října 1918. Žáci položili k pomníku kytičku a symbolicky tak uctili ideu samostatnosti českého národa. číst více »

Josef Sousedík, valašský Edison a vlastenec má svůj pomník v rožnovském skanzenu

Dne 24. října 2015 proběhlo slavnostní odhalení náhrobku Josefa Sousedíka na Valašském Slavíně v rožnovském skanzenu. Samotnému odhalení náhrobku předcházelo setkání v kostelíku sv. Anny v Dřevěném městečku. Náhrobek je důstojnou připomínkou osobnosti Josefa Sousedíka. Jméno Josefa Sousedíka tak doplnilo celou řadu významných valašských osobností, odpočívajících v rožnovském skanzenu.  číst více »

SEMINÁŘ „BAŤA DAY“

Vybraní žáci oborů Ekonomika a podnikání, Gastronomie a Podnikání se v pátek 23. 10. zúčastnili semináře „Baťa Day“, který pořádala Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.  Hlavním cílem semináře je šířit odkaz Tomáše Bati mezi středoškoláky. Baťovský studentský tým z FaME vytvořil velmi zajímavý program, který byl rozdělen na několik částí. Celý „Baťa Day“ uvedla děkanka FaME prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, která přivítala všechny účastníky. číst více »

A je tady podzim

Soutěž obor Cukrář „Ukaž, co umíš“ ve Velkém Meziříčí byla vypsána pro žáky středních hotelových škol a středních odborných učilišť a konala se dne 14. 10. 2015. Do této soutěže zařadila učitelka odborného výcviku Monika Vašutová žákyni z třídy 3.C obor Cukrář Elišku Kratinovou. číst více »

Dny otevřených dveří u nás ve škole

Na středu čtrnáctého a čtvrtek patnáctého října jsme připravili Dny otevřených dveří. Žáci základních škol za doprovodu vyučujících, rodičů nebo i samostatně navštívili naši školu, aby zhlédli, jak probíhá výuka v naší škole. Mohli navštívit prostory školy, kde probíhá teoretická výuka, ale i  odloučená pracoviště, kde probíhá odborný výcvik.  číst více »

Ani letos jsme nechyběli mezi běžci Valachiarunu

V sobotu 3. 10. 2015 proběhl ve Vsetíně 8. ročník běžeckých závodů TES Valachiarun. Závodů se zúčastnilo přes tisíc běžců a mezi nimi se rozhodně neztratili, ani reprezentanti naší školy. číst více »

Naši stážisté Erasmus+ „ Profesí za ECVETY po Evropě“ před odjezdem

„Přípravy vrcholí – termín se blíží“, naši žáci se připravují k zítřejšímu odjezdu na zahraniční stáž do Německa. Ve středu 14. 10. 2015 odjíždí s Mgr. Františkou Vyškovskou a Mgr. Lenkou Vaněk Kyselou 20 stážistů naší školy (4 cukrářky, 2 podnikatelky a 14 autotroniků) do německého Chemnitz, kde budou 16 dnů nabývat nové dovednosti, pod vedením zkušených německých odborníků.         číst více »

Přivítali jsme žáky ze Sychrova a Luhu u nás na výuce

V rámci udržitelnosti projektu "Centra vzdělávání" navštívili odloučené pracoviště Bobrky dne 6. 10. 2015 žáci vsetínských základních škol Luh a Sychrov. Pro žáky byla připravena náplň jejich povinné výuky v dílnách automechaniků, elektrikářů, zedníků a strojních oborů. číst více »

Žáci ZŠ Sychrov zkoušeli svou zručnost v našich dílnách odborného výcviku

Dne 6. října se žáci 8. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zúčastnili povinné výuky v dílnách na odloučeném pracovišti Střední odborné školy Josefa Sousedíka na Bobrkách. Žáci ze Sychrova měli možnost se blíže seznámit s náplní učebních oborů elektrikář a zedník, žáci ze ZŠ Luh pracovali v dílnách automechaniků a obráběčů kovů. Nabídka této dopolední pracovní výuky přišla v rámci tzv. „udržitelnosti“ projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání, který probíhal v předchozích dvou letech, ke všeobecné spokojenosti jak Střední odborné školy Josefa Sousedíka, tak i zapojených základních škol ze Vsetína.  číst více »

Cukrář a budoucí podnikatel Jiří Mikeska z 2N přivezl z Olima Cup 2015 Olomouc stříbrné ocenění!

Fantastického výsledku ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2015 dosáhl na Výstavišti Flora Olomouc v soutěži Olima Cup 2015 Olomouc, kterou pořádala Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, pobočka Severní Morava a Slezsko v rámci 20. ročníku festivalu gastronomie a nápojů, náš student, spolužák a kamarád Jiří Mikeska z 2N, z nástavbového studia Podnikání. Záštitu nad touto soutěží převzali: Hejtman Olomouckého kraje - ing. Jiří Rozbořil, Primátor Statutárního města Olomouce - doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR a WACS – Bc. Miroslav Kubec a Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR – Ing. Václav Stárek.  číst více »