SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Dnes je neděle 19. května 2019
Office 365
Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení naleznete v sekci "Pro uchazeče" - Přijímací řízení.

Vloženo : 18.04.2019

Aliance pro strojírenství ve školství

 

Vloženo : 29.01.2018

Pronájem tělocvičny

Nabízeme k pronájmu tělocvičnu, bližší informace podá p. Holá - tel. 575 755 018

Vloženo : 19.10.2016

Erasmus+

 

Vloženo : 13.12.2016

Zapojili jsme se do nového projektu - IKAP

Vloženo : 27.04.2018

APIV - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Vloženo : 16.10.2018

Modernizace CNC obrábění

Vloženo : 19.10.2018

Projekt Úřadu práce

Vloženo : 23.02.2017

Zapojení do projektu

Vloženo : 25.01.2018

Svářečské kurzy u nás i pro veřejnost !!

Svářečské kurzy pro žáky školy i veřejnost. Další informace ZDE
INFORMACE,

 

Vloženo : 28.10.2014

Služby pro motoristy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V průběhu školních prázdnin zakázky
NEPŘIJÏMÄME.

Vloženo : 09.12.2015

Provoz našeho autoservisu

 

Bližší info zde

Vloženo : 13.10.2016

.

Vloženo : 24.05.2018

Restaurace Bečva

Je odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník a studijního oboru Gastronomie.

Pracoviště Bobrky

Jsou odloučeným pracovištěm školy, kde probíhá odborný výcvik technických oborů – stavebních, strojírenských i automobilních.

Vítejte na našich stránkách ...

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je státní škola. Zajišťuje komplexní výuku s dosažením stupně vzdělání - střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, včetně výchovy mimo vyučování. Cílem školy je připravit žáky pro výkon povolání i pro studium na vysokých školách. V souladu se školským zákonem uplatňuje škola jednotu výchovy a vzdělání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka.

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
 

Aktuality

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - učební obory + maturitní obory a nástavbové studium

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro učební obory i pro obory s maturitní zkouškou a nástavbové studium. Termín podání přihlášky - do 30. května 2019. Kritéria přijímacího řízení, seznam oborů a další informace jsou zveřejněny v sekci "pro uchazeče". Bližší informace na telefonním čísle 575 755 020, 737 648 311 - p. Válková. Výsledky 2. kola budou zveřejněny dne 31. května 2019.

Volná pracovní místa - učitel/ka

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín přijme od 1. 9. 2019 do pracovního poměru: 1) učitele teoretického vyučování odborných předmětů pro obor Elektrikář-silnoproud 2) učitele odborného výcviku pro obor Elektrikář-silnoproud číst více »

Podnikatelé 1. N obhájili své ročníkové práce

Je již tradicí na naší škole, že studenti oboru Podnikání v rámci ročníkových prací obhajují své podnikatelské záměry a seznamují  hodnotící komisi se svou plánovanou projektovou činností. Dne 15. 5. 2019 mladí podnikatelé presentovali své ročníkové práce, které směřovaly do mnoha profesních oblastí – stavebnictví, gastronomie či obchodu a služeb.   číst více »

Letní polytechnický tábor pro žáky ZŠ

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín pořádá o letních prázdninách polytechnický tábor pro žáky ZŘ. Bližší informace zde.

Prezentace firma Alcaplast Břeclav - instalatéři

Dne 9. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili certifikované školení a prezentace firmy Alcaplast. Pan Fišer představil studentům firmu Alcaplast a seznámil žáky se sortimentem firmy. Dále se věnoval praktickému předvedení montáže osazení WC do předstěnového systému, nastavení napouštěcích a vypouštěcích ventilů. Na praktických ukázkách bylo předvedeno, jaké se dělají nejčastější chyby při montáži, žáci si mohli vyzkoušet sborku a rozborku při servisu systému. Prezentace byla doplněna o nejrůznější vzorky- pračkové sifóny, podomítkové systémy, odtokové žlaby apod., které si studenti mohli rozdělat a podívat se na to z pozice montéra. Prezentace byla velmi zajímavá a studenti si odnesli jak znalosti, tak i prezentační materiály. Poděkování patří OP Bobrky, kde nám byl poskytnut prostor na prezentaci v učebně svařovny. číst více »

PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ PROJEKTU ERASMUS +

V úterý 7. 5. 2019 proběhlo na OP Bečva slavnostní předávání certifikátů v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát byly předány certifikáty účastníkům stáže do Anglie, do města Plymouth. Stáže se zúčastnili žáci oboru tesař, truhlář a elektrikář. Všech 15 stážistů se vzorně podílelo na přípravě této akce, která byla v podstatě vyvrcholením celé stáže. číst více »

"Srdce pro maminku"

Jako každý rok, také letos čekala žáky oboru cukrář náročná hodina odborného kreslení. Žáci pod vedením Bc. Jaroslavy Londové zdobili perníkové srdce, které darují svým maminkám a babičkám. Je to jedna z posledních hodin před ZZ, kdy si procvičují své získané dovednosti. Výrobky byly hodnoceny také známkou za práci s polevou. Jak se jim perníček povedl, můžete posoudit sami.  Bc. Jaroslava Londová číst více »

Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost - exkurze 1. N

V pátek 3. 5. 2019 jsme navštívili Baťův institut ve Zlíně, mrakodrap budovy 21, pojízdnou kancelář T. Bati, s vyhlídkou na okolí Zlína a jeho baťovskou architekturu. Naše exkurse reaguje na učivo předmětu Management a marketink – podnikatelské koncepce, osobnost T. Bati jako zakladatele marketingu. Seznámili jsme se s historií, koncepcemi a podnikáním významné osobnosti našeho kraje, geniálního pana Tomáše Bati.    číst více »

ODBORNÉ EXKURZE - Tischlerei Höllerer GmbH - Rakousko

Tischlerei Höllerer GmbHje moderní závod, zabývající se nábytkářskou a stavebně truhlářskou výrobou. V současnosti zde působí v rámci praxe žák 3. ročníku oboru truhlář Josef Chovanec. Naši žáci měli jedinečnou příležitost zhlédnout na jednom místě průřez truhlářským řemeslem – přípravu výroby, skladování řeziva a stavbu hrání, sušení ve vakuové sušárně, dýhové sesazenky, opracování na CNC, formátování, olepování hran, lakovnu, výrobu oken a dveří a mnoho dalšího. Kladně jsme hodnotili precizní organizaci a čistotu provozu a technologickou provázanost výroby na využití dřevního odpadu. Seznámili jsme se s novými druhy materiálů a se způsobem zpracování výrobní dokumentace. V rámci přátelské diskuze nám byla nastíněna možnost další spolupráce s naší školou. Žáky na odbornou exkurzi doprovázeli učitelé Marek Juráň, Michal Štědrý, Jan Kratina, Martin Pechanec. číst více »

Nastartuj svůj nápad 2019

Blahopřejeme Petře Dudové, Tomáši Gojnému a Karolíně Chudějové  žákům z 1. N, kteří se zapojili do 12. ročníku projektu Můj první milion. Všichni tři úspěšně absolvovali 1. kolo a postoupili se svým záměrem do finále soutěže. Tato soutěž je otevřená všem, kdo chtějí úspěšně realizovat svůj nápad či originální myšlenku. V kategorii, určené pro studenty středních škol, se o ceny a prestiž utkalo 38 soutěžících z 11 středních škol, kteří předložili celkem 30 záměrů. Do finále postoupilo 12 nejlepších podnikatelských záměrů. http://www.mujprvnimilion.cz/ - (Mgr. F. Vyškovská) číst více »

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ „AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR“

Po minulém ročníku soutěže v prestižní soutěži „Autoopravář junior“, kde se naší škole podařilo prorazit oběma soutěžícími z oborů „automechanik“ a „autotronik“ až do celostátního kola v Mladé Boleslavi - Kosmonosech, po roce jsme se znovu rozhodli změřit síly ve znalostech z teoretické a praktické výuky. číst více »

Z ANGLIE ZPĚT DOMA…….!!! - Erasmus+

Na velký pátek 19. dubna 2019 jsme se vrátili z pracovní stáže z anglického města Plymouth zpět do České Republiky. Stáž proběhla, jako druhá část projektu Erasmus+. Plymouth je město na jihu Anglie, na rozhraní anglických hrabství Devon a Cornwall. Plymouth je známý, jako velké přímořské přístavní město. Dominantou města je krásný maják, historická část Barbican a námořní budovy Royal William Yard. číst více »

Renovace valašských kulturních památek - Skanzen Rožnov pod Radhoštěm

Žáci  třetího ročníku obor truhlař Střední odborné školy Josefa Sousedika Vsetín pod odborným dohledem svého učitele odborného výcviku p. Jana Kratiny se aktivně podílí na renovaci  valašských kulturních památek a pomáhají při obnově těchto lidových stavení ve skanzenu Rožnov pod Radhoštěm. číst více »

Předvelikonoční setkání zástupců školy a firem - Aliance pro strojírenství ve školství

Akci pro členy "Aliance pro strojírenství ve školství" a nově i pro řemesla zorganizovala dne 12. 4. 2019 naše škola na odloučeném pracovišti restaurace Bečva ve Vsetíně. Pozvání na tradiční setkání přijali představitelé firem ZV – Nástroje, s.r.o., LUKO STROJÍRNY, s.r.o., M & V,  spol. s r.o. (divize StimZet), TES Vsetín, s.r.o., PWO Czech Republic, a.s., KOVAR a.s., ZAMET, spol. s.r.o., H & B delta s.r.o., Výtahy Vsetín, TOOLTECH CZ, s.r.o., Kayaku Safety Systems Europe, AKC – Productions, s.r.o., Wicke CZ, s.r.o., Přítomna byla rovněž zástupkyně  společnosti TRIMILL, a.s.. číst více »

Monitorovací setkání v rámci programu Erasmus+

Pedagogové SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, Jitka Maňáková (učitelka odborného výcviku) a Mgr. Rostislav Pekárek (učitel odborných teoretických předmětů) se dne 8. 4. 2019 zúčastnili v Praze Monitorovacího setkání v rámci programu Erasmus+. Zde s dalšími účinkujícími prezentovali nejen své zážitky z gastronomické a technicky zaměřené stáže žáků školy v německém městě Chemnitz, ale především se snažili podělit o nově nabyté zkušenosti. Jejich hlavním cílem bylo získat u posluchačů zájem o tento projekt, který slouží k dalšímu  profesnímu rozvoji a vzdělávání žáků v zahraničí. číst více »

Ocenění nejlepších sportovců Zlínského kraje za rok 2018

Vyhlášení nejlepších sportovců Zlínského kraje za rok 2018, které se konalo dne 10. dubna 2019 v Kongresovém centru Zlín, patří mezi významné společenské akce. Uspořádáním slavnostního rautu na tuto akci byly pověřeny všechny střední školy kraje, které mají gastronomické zaměření. číst více »

Kurz carvingu s profesionálem

V restauraci Bečva, která je odloučeným pracovištěm Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín, proběhla ve dnech 3. – 4. dubna 2019 jedinečná akce pro naše studenty. Jednalo se o kurz dekorací ze zeleniny a ovoce (carving). číst více »

Ocenění pedagogů městem Vsetín

Dne 1. dubna 2019 byl městem Vsetínem oceněn prostřednictvím pana starosty Mgr. Ing. Jiřího Růžičky u příležitosti Dne učitelů pedagogický pracovník naší SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, a to pan Jan Kratina za svoji dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání budoucích truhlářských a tesařských řemeslníků. číst více »

Ocenění učitelů i nepedagogů Zlínského kraje

V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, byli v uherskobrodském muzeu připomínajícím odkaz tohoto „učitele národů“ oceněni vynikající kantoři i nepedagogičtí pracovníci škol Zlínského kraje. Ocenění jim předali: radní pro školství Petr Gazdík, statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, krajští radní Miroslav Kašný a Jan Pijáček, s gratulacemi se připojili i starostové měst a obcí, kteří také přijeli „svým“ učitelům poděkovat za skvělou práci. Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, bylo doručeno 74 návrhů. Ty byly vyhodnoceny a Radou Zlínského kraje bylo vybráno 21 osobností. Za naší školu byl oceněn Bc. Miroslav Navrátil, učitel odborných předmětů oboru elektro, pro kterého je krajské ocenění dojemným okamžikem, a velmi si jej považuje. Vedení školy se přidává ke gratulacím a do dalších let přeje svému kolegovi mnoho pedagogického optimismu. číst více »

Exkurze v Rožnovském Pivovaru

Žáci třídy 2. D kuchař - číšník a 3. AM gastronomie dne 21.3 2019, se svojí učitelkou odborného výcviku Jitkou Maňákovou, navštívili Rožnovský Pivovar. Pan sládek tohoto pivovaru, jim ukázal přesný postup výroby piva a také mohli ochutnat různé druhy piva. Pivovar je známý nejen tradičním, kvalitním a dobrým pivem ale také malou útulnou čokoládovnou, kde ochutnali výborné pralinky. Exkurze byla velmi poučná, zábavná a moc se všem líbila. číst více »